Doorbraak Bpf Schilders ten gunste van keuzevrijheid zzp’ers

Zelfstandigen
Zelfstandigen Bouw

Het is ondernemers in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbranche al jaren een doorn in het oog; de verplichte (en te hoge) bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds Schilders. Zelfstandigen Bouw meldt nu dat Bpf Schilders heeft ingestemd met dispensatie voor zelfstandige schilders in het pensioenfonds.

Wat dit precies inhoudt moet nog duidelijk worden, maar het Bpf Schilders is bereid om zzp’ers op individuele basis vrij te stellen van de verplichting pensioen op te bouwen bij het fonds. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst moet onderzocht worden of deze mogelijkheid wettelijk is toegestaan. Daarnaast moeten de zzp-schilders die uit het fonds stappen elders pensioen opbouwen tegen minimaal dezelfde premie.

Dispensatie

 “De regels staan individuele dispensatie niet in de weg. Ik heb dan ook goede hoop dat dit in de loop van volgend jaar geregeld is”, zegt Zelfstandigen Bouw-voorzitter Charles Verhoef. Hij verwacht dat veel schilders dispensatie zullen aanvragen. “Uit een enquête die wij dit voorjaar hebben gehouden blijkt dat driekwart van de zzp-schilders tegen de verplichte aansluiting bij BPF is.”

Naast de verplichting om te betalen aan het Bpf Schilders zijn ook afspraken gemaakt om administratieve rompslomp bij het vaststellen voor de premie van het pensioen te bekijken. Zzp’ers lopen al jaren aan tegen een bult papierwerk, nu wordt bekeken of dat afgeschaft kan worden.

Deel deze pagina: