Nieuws

Eerste vergadering Ledenraad Vereniging ZZP Nederland een feit

Reageren
Leden van de Ledenraad Vereniging ZZP Nederland januari 2024

Op dinsdag 16 januari 2024 is de Ledenraad van Vereniging ZZP Nederland voor het eerst bij elkaar gekomen om te vergaderen. De locatie was Nieuwspoort in Den Haag, naast de huidige Tweede Kamer. De vergadering stond vooral in het teken van de onderlinge kennismaking.

De Ledenraad bestaat momenteel uit:
Ale de Jong (Dienstverlenende beroepen), Wiebren Bouwma (Bouw en Techniek), Jan Douwe Tiemersma (Transport), Marina Krooder (Zakelijke dienstverlening), Rita te Boekhorst (Horeca, recreatie, toerisme), Dorine van Esch (Zorg), Bernhard van Hamburg (Regio/overige sectoren), Arjan Dunning (Kunst en Cultuur), Frank van Rooij (Communicatie en ICT), Bert de Weerd (Training, Opleiding en Advies).

In de komende periode zullen we op de website en via de nieuwsbrief de leden van de Ledenraad aan jullie voorstellen.

Nog sectoren zonder vertegenwoordiging
Voor de sectoren Groen en Handel zoekt Vereniging ZZP Nederland nog een vertegenwoordiger. Een ieder die zich daarvoor wil aanmelden kan dit doen door te mailen naar info@zzp-nederland.nl 

Speerpunten
De Ledenraad komt enkele keren per jaar bijeen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van actualiteiten in het algemeen of in een sector. Wat we al zeker weten is dat er in 2024 gesproken gaat worden over: 

  • Het Wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden;
  • De Invoering van een wettelijk kader voor zelfstandige ondernemers, waarin kenmerken van ondernemerschap toetsbaar zijn vastgelegd; 
  • Maatregelen om schijnconstructies te bestrijden, zonder dat echte zelfstandigen hier last van hebben;
  • Het voorstel van de invoering van de verplichte aov voor zzp’ers;
  • Een fiscale voorziening ten behoeve van de opbouw van een buffer voor alle ondernemers om risico’s en calamiteiten het hoofd te kunnen bieden.
  • Maak bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar voor alle werkenden, ongeacht contractvorm.

Na deze vergadering werd nog een bijeenkomst van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers in de Malietoren bijgewoond. Hier kregen de leden van de Ledenraad inzicht in de stand van zaken over sommige speerpunten die ook voor de Ledenraad van belang zijn (zoals hierboven benoemd). Leden die zaken willen aandragen voor bespreking in de Ledenraad, kunnen dit doen via info@zzp-nederland.nl 

Geplaatst op 23 januari 2024
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen