Nieuws

Zelfstandig ondernemers bundelen krachten en krijgen eigen stem in de SER

Stichting ZZP Nederland krijgt als Vereniging Zelfstandigen Nederland eigen stem in de SER

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en de zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen VNO-NCW en MKB Nederland gaan intensief met elkaar samenwerken. Zij bundelen hun krachten in een nieuw te starten Netwerk Zelfstandig Ondernemers. Het netwerk krijgt een eigen secretariaat én vertegenwoordiger in de SER, in de persoon van Cristel van de Ven (voorzitter VZN). Zij wordt voorzitter van het nieuwe Netwerk. Met de oprichting van het nieuwe netwerk willen de ondernemersorganisaties de belangen van zelfstandigen die bewust voor eigen rekening en risico ondernemen, beter ondersteunen in Den Haag. De initiatiefnemers van het nieuwe Netwerk tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst.   

Het Netwerk verenigt in de praktijk alle brancheorganisaties aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland met zelfstandig ondernemers in hun achterban, lid-verenigingen van PZO en de lid-verenigingen van VZN. Samen organiseren zij zo een substantieel deel van de zelfstandig ondernemers (ca. 200.000) in Nederland, direct dan wel via hun leden. De al bestaande samenwerking van VNO-NCW en MKB-Nederland met PZO wordt voortgezet. Met het nieuwe netwerk ontstaat een krachtig collectief voor de belangenbehartiging van zelfstandig ondernemers.

Groot maatschappelijk belang

De groeiende groep zelfstandig ondernemers in Nederland is van grote maatschappelijke betekenis. De afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen toegenomen tot circa 13% van alle werkenden. Ze zijn hiermee zowel economisch, sociaal als qua creativiteit een economische kracht van betekenis en het zelfstandig ondernemerschap biedt velen in Nederland mooie kansen en werk. Dit rechtvaardigt volgens de oprichters een betere en duidelijke vertegenwoordiging in het maatschappelijk overleg, zoals in de SER, in beleidsoverleggen met departementen en in andere gremia. Partijen vinden dat een keuze kunnen maken voor zelfstandig ondernemerschap moet worden gekoesterd.

Collectieve belangenbehartiging

De organisaties blijven zelfstandig, maar het Netwerk Zelfstandig Ondernemers organiseert de collectieve belangenbehartiging voor zelfstandige ondernemers zonder personeel en krijgt een eigen secretariaat om een stevige en gecoördineerde lobby te kunnen voeren. Vanuit het secretariaat worden bijeenkomsten georganiseerd en een beleidsagenda ontwikkeld. De voorzitter van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers stuurt het secretariaat aan.

Door deze unieke samenwerking tussen de grootste ondernemersvertegenwoordigers van Nederland kunnen zelfstandig ondernemers zonder personeel een gelijkwaardig geluid laten horen in het maatschappelijk overleg.

Reactie van de voorzitter

Cristel van de Ven, voorzitter van het nieuwe netwerk: ‘Door de krachten te bundelen kan niemand in Den Haag meer over de belangen van deze belangrijke groep ondernemers heenstappen. Samen staan we nog sterker en kunnen we de positie van zelfstandigen in Nederland versterken.’

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 1 april 2022