Europese Commissie: leg groei zzp’ers aan banden

Politiek
De Volkskrant

De Europese Commissie (EC) heeft aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse regering. Een van de aanbevelingen is om de groei van het aantal zzp’ers aan banden te leggen. De reden hiervoor is dat volgens de EC zzp’ers een bedreiging vormen voor de houdbaarheid van de sociale zekerheid, omdat zzp’ers vaak niet of slecht zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, onvoldoende pensioen opbouwen en weinig verdienen.

Soepeler loondienstverband

Volgens dezelfde commissie moeten loonstijgingen worden aangemoedigd en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente verder worden beperkt. De EC heeft niet alleen moeite met de stijging van het aantal zzp’ers. Ook waarschuwen ze voor mensen met tijdelijke contracten. Het kabinet moet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen weer in vaste dienst te nemen. Dan kan de sociale zekerheid zoals Nederland die nu kent wellicht blijven behouden.

De EC geeft geen gebonden advies. Overheden zijn dan ook niet verplicht om de aanbevelingen over te nemen.

Commentaar ZZP Nederland

Dat de arbeidsmarkt aantrekkelijker moet worden gemaakt, daar is ZZP Nederland het mee eens. Het moet eenvoudiger worden om personeel aan te nemen. Dan zijn er ook minder gedwongen zzp’ers. Mensen die ondernemer willen zijn zorgen over het algemeen ook voor pensioenopbouw, verzekeringen en verdienen voldoende. Deze groep holt het sociale stelsel dan ook niet uit.

Deel deze pagina: