Gemeentelijke vangnetregeling zelfstandigen onbekend bij zzp’ers

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland
ZZP'ers niet op de hoogte van het Bbz
ZZP'ers niet op de hoogte van het Bbz

Uit een recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland is gebleken, dat 80 % van de zzp’ers totaal onbekend is met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz), dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Slechts 10 % van de zzp’ers weet wat de voorwaarden zijn van deze regeling en voor wie hij is bedoeld. Stichting ZZP Nederland heeft hierover herhaald aan de bel getrokken. Ook voormalig staatssecretaris Jetta Kleinsma heeft al in 2014 aangedrongen op meer effectieve communicatie over deze voorziening door gemeenten. Blijkbaar is er sindsdien nog niet veel veranderd.

Wat is het Bbz

De Bbz is bedoeld om zelfstandigen, die in zwaar weer terecht zijn gekomen een steun in de rug te geven, zodat de onderneming kan blijven voortbestaan en de ondernemer niet in de bijstand terecht komt. De gemeente kan een (tijdelijk) rentedragend krediet verstrekken aan ondernemers, maar dan moet de onderneming wel levensvatbaar zijn. De regeling is ook bestemd voor ondernemers, die bij de start een aanvangskapitaal nodig hebben. De gemeenten voeren deze regeling uit, maar uit eerder achterbanonderzoek door ZZP Nederland is bekend, dat gemeenten daar in de afgelopen jaren verschillend mee om zijn gegaan. Ambtenaren, die de Bbz moesten uitvoeren, waren soms zelf slecht op de hoogte van de mogelijkheden, die de regeling biedt. Die situatie is wel wat verbeterd, mede dankzij inspanningen van de VNG en Divosa (de vereniging van gemeentelijke directeuren in het Sociaal Domein).

Communicatie

De onbekendheid van zelfstandigen met deze gemeentelijke voorziening laat zien, dat de communicatie van gemeenten in de richting van zelfstandigen onder de maat is. Het overgrote deel van de zelfstandigen is niet eens op de hoogte van het bestaan van de Bbz en het feit, dat hun gemeente deze regeling dient uit te voeren. Dat verhindert een effectieve inzet van de Bbz, waardoor een beroep op de bijstand in slechte tijden groter wordt. Dat is ook gebleken tijdens de afgelopen crisisperiode.

In Trouw stond op 24 mei 2018 een artikel, met medewerking van o.a. Stichting ZZP Nederland en Divosa, waarin de problematiek kenmerkend wordt besproken. Lees hier het artikel.

Helder

Stichting ZZP Nederland roept de gemeenten op om de communicatie over de Bbz te verbeteren, zodat deze voorziening meer toegankelijk wordt gemaakt voor zelfstandigen. Heldere communicatie kan een effectieve inzet van de Bbz bevorderen en het aantal faillissementen tijdens economisch zwaar weer beperken. “Repareer het dak met mooi weer, zodat het niet gaat lekken bij slecht weer “, zegt voorzitter Maarten Post.

Deel deze pagina: