Nieuws

Grensondernemers kunnen nog steeds geen levensonderhoud Tozo aanvragen

Grensondernemers komen nog steeds niet in aanmerking voor de Tozo. ZZP Nederland is zeer bezorgd over deze gang van zaken en heeft deze zorgen, samen met een oplossing ingebracht bij het ministerie SZW. Het gaat hierbij om zelfstandige ondernemers, die zijn ingeschreven in het Handelsregister, in Nederland belasting betalen, hun bedrijfsactiviteiten grotendeels in Nederland uitvoeren, maar zelf net over de grens met België of Duitsland wonen. Deze ondernemers kunnen nu geen aanvraag doen voor de TOZO, omdat ze niet zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Wij hebben inmiddels al honderden meldingen binnen, het aantal meldingen groeit per dag.

Oplossing

ZZP Nederland is van mening, dat de reden van afwijzing uitvoeringstechnisch is en dat de oplossing dus ook een praktische dient te zijn: eenvoudig, snel uitvoerbaar en rechtvaardig.

De Tozo bestaat uit 2 onderdelen: een uitkering voor levensonderhoud en een bedrijfskrediet voor liquiditeit. Beide onderdelen zijn gericht op het voortbestaan van de onderneming en in dat opzicht met elkaar verbonden.

Staatssecretaris Van Ark heeft aangegeven, dat er wordt nagedacht over een ministeriële regeling, waarbij men enkel in aanmerking kan komen voor het onderdeel ‘Bedrijfskrediet’ van de Tozo. De uitkering voor levensonderhoud moet men dan maar in het woonland aanvragen. Dit blijkt zowel in Duitsland als in België niet mogelijk te zijn.

Stichting ZZP Nederland heeft de volgende opmerkingen:

  1. Het klinkt niet logisch, dat een Nederlandse onderneming met activiteiten in Nederland, die is getroffen door de Nederlandse maatregelen inzake de coronacrisis, niet in aanmerking zou kunnen komen voor Nederlandse steunregelingen, waaronder de Tozo, enkel omdat de ondernemer zelf over de grens woont.
  2. Een oplossing, waarbij men wel voor het ene (bedrijfskrediet), maar niet voor het andere deel (de uitkering) van de Tozo in aanmerking zou kunnen komen, mist eveneens logica. Een dergelijke oplossing is bovendien nodeloos ingewikkeld en roept vele vragen op.
  3. Het is een feit, dat zelfstandigen, die in België en Duitsland wonen en in dat land geen belasting en sociale premies afdragen, per definitie niet in aanmerking komen voor Belgische en Duitse steun.
  4. Ons voorstel voor een praktische oplossing in de uitvoering kent eenvoud, snelheid en rechtvaardigheid: De betreffende ondernemers kunnen TOZO (beide onderdelen) aanvragen bij enkele aangewezen grensgemeenten in Nederland.

Ben je een Nederlandse ondernemer, maar woonachtig in België of Duitsland, meld je dan hier, dan berichten wij je zodra er meer duidelijkheid is.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 16 april 2020