Nieuws

Kabinet laat schijnconstructies voortbestaan

ZZP Nederland wil rechtszekerheid voor zelfstandigen

Tijdens het Algemeen Overleg over de arbeidsmarkt d.d. 13 februari bleek, dat minister Koolmees voorlopig geen werk maakt van de effectieve bestrijding van schijnconstructies door kwaadwillende bedrijven. Stichting ZZP Nederland vreest voor doorgaande beschadiging van de positie en het imago van zelfstandige ondernemers, als de overheid geen rechtszekerheid kan bieden. “Dit kabinet beloofde ondernemingsvrijheid, maar laat zelfstandige ondernemers nu blijvend bungelen”, zegt voorzitter Maarten Post.

Onzekerheid

Platformbedrijven dwingen hun werknemers om zich voor te doen als ondernemer, waardoor de markt wordt verziekt voor echte ondernemers. Eerzame bedrijven en instellingen durven vanwege de voortdurende rechtsonzekerheid geen zelfstandigen te contracteren. Daardoor kunnen schijnconstructies als payroll- en contracting de arbeidsmarkt veroveren en hebben zzp’ers het nakijken.

Rechtspositie

Minister Koolmees werkt hard om alles in kaart te brengen en bereidt ingewikkelde wetgeving voor, maar ondertussen loopt het kabinet achter de feiten aan. De Belastingdienst is sinds de afschaffing van de VAR niet in staat gebleken om rechtszekerheid te verschaffen aan zzp’ers en opdrachtgevers op basis van de bestaande arbeidswetgeving en de interpretatie daarvan. Zo lang zelfstandigen moeten bewijzen, dat ze geen werknemer zijn en zo lang opdrachtgevers moeten bewijzen, dat ze geen werkgever zijn, gaat dat niet lukken, vindt ZZP Nederland. “Zelfstandigen hebben recht op een eigen positie als ondernemer en kunnen niet worden beschouwd als een soort van flexwerker”, zegt Post. “Dat is de reden dat webmodules zoals voorheen de BGL en straks de Opdrachtgevers-verklaring ondoelmatig en bovendien onwerkbaar zullen blijken te zijn.” Stichting ZZP Nederland blijft pleiten voor wettelijke instelling van de Ondernemersovereenkomst als tegenhanger van de arbeidsovereenkomst. Hoewel dit is opgenomen in de Regeringsverklaring, heeft het kabinet daar tot nu toe geen serieuze uitvoering aan gegeven.

Ruim baan

Stichting ZZP Nederland constateert ook op andere terreinen een gebrek aan rechtszekerheid voor zzp’ers. Tussenpersonen kunnen straffeloos allerlei zakelijke wurgcontracten aan zelfstandigen verkopen met torenhoge opzegboetes, terwijl zelfstandigen als natuurlijk persoon onder het consumentenbeschermingsrecht behoren te vallen. Nog steeds mag de KvK in strijd met de AVG persoonsgegevens van zelfstandigen voor commerciële doeleinden verkopen. Nog steeds komen zelfstandigen vaak niet in aanmerking voor schuldhulpverlening, terwijl zij daar wel recht op hebben.

“Wij willen dat er nu eindelijk eens een einde komt aan de rechtsonzekerheid van zzp’ers. De belofte van dit kabinet om het ondernemerschap ruim baan te geven en schijnconstructies effectief te bestrijden, zal snel in daden moeten worden omgezet”, aldus voorzitter Maarten Post.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 14 februari 2019