Kabinet mag zelfstandige ondernemers niet langer belemmeren

Stichting ZZP Nederland

Hieronder leest u de reactie van Stichting ZZP Nederland op de Kamerbrief van DBA-staatssecretaris E. Wiebes d.d. 19 september 2016.

De boodschap van Wiebes in deze voortgangsrapportage is, dat het kabinet echte ondernemers op geen enkele manier wil belemmeren in het ondernemen. Als de afschaffing van de VAR echter tot gevolg heeft, dat een aantal bedrijven geen opdrachten meer verstrekt aan zzp’ers, dan beperkt dat wel de mogelijkheden voor die zzp’ers om te ondernemen. Wie al jaren succesvol ondernemer is, wil daarmee doorgaan en niet worden gedwongen om voortaan als uitzendkracht door het leven te gaan. De praktijk van dit moment is, dat een aantal opdrachtgevers in verschillende sectoren zich wel drie keer achter de oren krabt, voordat men zzp’ers contracteert. Dit “onbedoelde neveneffect” belemmert veel zzp’ers in hun ondernemerschap en dat is nu juist wat het kabinet niet wil.

DBA-TOP

Om deze “onbedoelde neveneffecten” in kaart te brengen, richt de staatssecretaris een meldpunt in voor zzp’ers en opdrachtgevers.  Stichting ZZP Nederland heeft dit soort informatie reeds verzameld uit het eigen Meldpunt DBA, waarvan de rapportage reeds met de staatssecretaris is besproken. Enkele zzp’ers uit de achterban van ZZP Nederland hebben deze week hun situatie persoonlijk toegelicht in RADAR. Zij willen oplossingen zien en dat geldt voor iedere zzp’er wiens bestaan als ondernemer nu wordt bedreigd.  Nu de problematiek in kaart is gebracht, dient het kabinet met oplossingen te komen, zodat zelfstandige ondernemers niet langer in hun ondernemerschap worden beperkt en belemmerd. Stichting ZZP Nederland organiseert op 3 oktober de DBA-TOP, waarin een aantal opdrachtgevers en een aantal zzp’ers met de staatssecretaris in gesprek gaan over de ontstane situatie en werkbare oplossingen.

Meer over de DBA-TOP

Deel deze pagina: