Nieuws

Stichting ZZP Nederland opent Meldpunt VAR-DBA

Onduidelijkheid leidt tot afhaken van opdrachtgevers

Nadat sinds 1 mei 2016 de VAR is afgeschaft, verschijnen er nog steeds berichten in de media over bedrijven, die angst hebben om zzp’ers in te huren, vanwege het risico om te worden aangezien voor werkgever. In tegenstelling tot wat in De Telegraaf stond is ook Stichting ZZP Nederland er bewust van dat sommige opdrachtgevers koude voeten krijgen. Stichting ZZP Nederland wil de feiten op tafel hebben en opent een Meldpunt VAR-DBA om de knelpunten in kaart te brengen. Daarna zal staatssecretaris Wiebes met de knelpunten worden geconfronteerd. “Wij hebben vastgesteld, dat de voorlichting van de Belastingdienst meer vragen oproept dan zekerheden verschaft en daar is de staatssecretaris verantwoordelijk voor”, zegt voorzitter Maarten Post.

DBA regelt slechts afschaffing VAR, meer niet

Waar tijdens de VAR de zzp’er moest aantonen ondernemer te zijn, is het nu de opdrachtgever die in het contract moet laten zien geen werkgever te zijn. Dat kan door in het contract af te zien van werkgeversbevoegdheden en daar in de praktijk naar te handelen. Allerlei andere onderwerpen, zoals o.a. de duur van het contract, logo’s op werkkleding, gebruik van materieel, roosters en werkplek, zorgen voor nodeloze discussie en onzekerheid. De Belastingdienst laat deze onzekerheid al dan niet bewust bestaan, waardoor ze juist voeding geeft aan de angst van opdrachtgevers om voor werkgever te worden aangezien met alle verplichtingen van dien.

Meldpunt VAR-DBA

Stichting ZZP Nederland opent het Meldpunt VAR-DBA om signalen van zzp’ers en opdrachtgevers te registreren over de toepassing van modelcontracten en de onzekerheden die er leven. Post:  “Wij voorzien niet alleen zzp’ers, maar ook opdrachtgevers van de juiste informatie, zodat men gewoon kan doorgaan met ondernemen. Bovenal verzoeken wij staatssecretaris Wiebes om een einde te maken aan de onzekerheid bij opdrachtgevers, die door deze onduidelijke voorlichting is veroorzaakt, want dat is niet in het belang van bijna 1 miljoen hardwerkende zelfstandige ondernemers.”

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 1 juni 2016