Kamerdebat hoopgevend voor zzp’ers

Politiek
Stichting ZZP Nederland

Zelfstandigenorganisaties gaan meepraten over uitwerking regeerakkoord

Het Zelfstandigenforum (Stichting ZZP Nederland, PZO en Zelfstandigen Bouw) wil meepraten over zzp-aangelegenheden in het regeerakkoord.  Dat staat in de brief (pdf), die zij eerder zonden aan minister Koolmees van SZW. Dit aanbod wordt door de Tweede Kamer ondersteund en valt in goede aarde bij het kabinet. Dat bleek gisteravond bij de begrotingsbehandeling SZW. Voorzitter Maarten Post van stichting ZZP Nederland ziet dit als een belangrijke stap op weg naar een breder draagvlak voor een moderne arbeidsmarkt, met ruim baan voor zelfstandige ondernemers.

Minister Koolmees
Minister Koolmees

Verbeteren

In het debat van de afgelopen twee dagen werd duidelijk, dat een politieke meerderheid de positie van de zelfstandigen op de arbeidsmarkt actief wil verbeteren. De inbreng in de afgelopen formatieperiode van ZZP Nederland en de andere organisaties, die samen het Zelfstandigenforum vormen, heeft tot resultaat geleid. Er is brede politieke steun voor het ondernemerschap van zzp’ers. Minister Wouter Koolmees verklaarde dat, "de positie van zzp’ers een wezenlijk andere is dan die van werknemers”.

ZZP Nederland is tevreden met de bevestiging in het debat, dat zzp’ers geen aov-verplichting krijgen opgelegd, maar dat de toegankelijkheid tot aov-regelingen wel zal worden verbeterd. Ook het ontbreken van een deugdelijke compensatieregeling voor het opschuiven van de AOW-leeftijd werd aan de orde gesteld. ZZP Nederland dringt erop aan, dat er een goede compensatieregeling komt. “Wij hebben dit eerder al aan de orde gesteld. De overheid moet de schade, die is ontstaan door de verschoven AOW-leeftijd compenseren.” zegt Post.

"De positie van zzp’ers is een wezenlijk andere dan die van werknemers”.

Geen verplichting

 Er komt geen pensioenverplichting voor zelfstandigen. Het wordt straks wel gemakkelijker om vrijwillig aan te sluiten bij pensioenfondsen. ZZP Nederland vindt, dat de bestaande pensioenfondsen voor werknemers niet geschikt zijn voor zelfstandigen en is blij met de uitspraak van Koolmees, dat er gestreefd gaat worden naar maatwerk-pensioen met vrijwillige deelname.

De DBA wordt vervangen door een wettelijke regeling, die zekerheid moet bieden voor zelfstandigen op een onafhankelijke positie als ondernemer. De Ondernemersovereenkomst voor zelfstandigen moet als wettelijke tegenhanger dienen voor de Arbeidsovereenkomst van werknemers. Opdrachtgevers krijgen zekerheid vooraf door de Opdrachtgeversverklaring.

Gesprek

De problematiek van gedwongen ondernemerschap aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil het Kabinet oplossen door een inkomensgrens vast te stellen. Het idee daarachter is, dat een echte ondernemer ook in staat moet zijn om inkomensrisico’s, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid af te dekken. ZZP Nederland wil ook daarover in gesprek. “Wij vinden dat ondernemerschap een vrije keus moet zijn. Voor degenen, die eerder uit noodzaak zzp’er zijn geworden en het niet kunnen bolwerken, moet een oplossing worden gevonden. Wij hebben daarvoor suggesties gedaan en we willen die graag nog eens bij deze minister onder de aandacht brengen.” aldus Maarten Post.

Deel deze pagina: