Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Politiek
Ministerie van Financiën

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op:

  • de administratie;
  • de prijzen van goederen en diensten;
  • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Wijziging opgenomen in Belastingplan 2019

Het kabinet wil de wijziging van het btw-tarief opnemen in het Belastingplan 2019. Dit plan wordt op Prinsjesdag 2018 openbaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.

Gevolgen

Ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten en vallen onder het lage btw-tarief moeten hun prijs verhogen met de btw-verhoging. Deze verhoging zal voor business-to-business relaties waarbij de afnemer ook btw-plichtig is niet uitmaken, want de btw is terug te vorderen. Vooral voor ondernemers die zaken doen met consumenten zal deze verhoging gevolgen hebben. Consumenten kunnen de btw niet terugvragen waardoor de diensten of producten door de btw-verhoging duurder worden.

Deel deze pagina: