Nieuws

Manifest Moderne Arbeidsmarkt biedt volgens politici perspectief

Toekomst van arbeidsmarkt besproken met ondernemers, politiek en polder

Het Zelfstandigenforum, bestaand uit PZO en stichting ZZP Nederland, heeft op 11 september jl. de Bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt gehouden in Pathé Buitenhof te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst die door zowel politici, betrokken organisaties als ondernemers werd bezocht, werd het Manifest Moderne Arbeidsmarkt (download pdf) aangeboden aan onder meer de heer Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk. Het doel van de avond was om te komen tot een breed gedragen agenda voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ondernemerschap een gelijkwaardige factor is.

Draagvlak

De uitgangspunten zoals in het Manifest verwoord over het herijken van de arbeidsmarkt werden door meerdere (ondernemers)organisaties gesteund. Er waren onder meer vertegenwoordigers van Zelfstandigen Bouw, Verbond van Verzekeraars, De Werkvereniging en Solopartners aanwezig om de debatthema’s in te luiden.

De inhoud van het debat

Wilt u weten hoe het inhoudelijk er aan toe ging tijdens het debat? Lees dan hier het verhaal dat ZIPconomy er over schreef

Eensgezind

Het einde van de bijeenkomst werd gevormd door het aanbieden van het Manifest aan drie belangrijke spelers op het werkveld. Hooggeplaatste ambtsbekleders van de SER, het ministerie van SZW en het ministerie van Financiën namen het Manifest in ontvangst. In hun reacties werd benoemd dat het Manifest zeker houvast biedt voor toekomstige gesprekken en dat het Zelfstandigenforum van harte welkom is om mee te praten over de toekomst van de moderne Arbeidsmarkt.

Ook op de radio

Voorzitter Maarten Post spreekt op Radio 1 EenVandaag ook over het manifest: klik hier (vanaf minuut 7 in het blokje tussen 15 en 16 uur).

Totstandkoming Manifest en verder

Het Manifest Moderne Arbeidsmarkt is opgesteld in samenspraak met de Adviesraad van ZZP Nederland, bestaand uit vertegenwoordigers van de grootste collectief aangesloten partijen. Ook zijn de afgelopen jaren meerdere achterbanraadplegingen gehouden waarbij de achterban van ZZP Nederland zich heeft uit kunnen spreken over de in het Manifest benoemde onderwerpen. Met PZO, waarmee ZZP Nederland samen het Zelfstandigenforum vormt, is ook nauw overleg geweest om tot het uiteindelijke Manifest te komen.

Het Manifest zal in de komende periode verder uitgewerkt worden. Wil je meepraten? Meld je dan hieronder aan:

Bron
Zelfstandigenforum
Geplaatst op 13 september 2019