Minimum tarief zzp geen oplossing schijnconstructies

Politiek
stichting ZZP Nederland

Minister Koolmees kondigde eind juni 2019 aan, dat zelfstandige ondernemers een minimaal uurtarief van 16 euro in rekening moeten gaan brengen bij hun opdrachtgevers. Inmiddels is het plan met een brief aan de Tweede Kamer ook bevestigd. Het kabinet wil deze maatregel instellen om schijnconstructies tegen te gaan en (schijn)zelfstandigen met een laag inkomen financieel te beschermen.

Prijsdaling

Volgens stichting ZZP Nederland gaat een door de overheid opgelegd tarief aan ondernemers het verschijnsel van de schijnconstructies niet oplossen, maar eerder legitimeren. Bovendien worden zelfstandigen als ondernemers belemmerd, doordat een wettelijk minimum tarief in de markt onontkoombaar zal leiden tot prijsdaling. Echte ondernemers ondervinden schade van deze marktbeïnvloeding door de overheid.

Mission impossible

“Deze overheidsmaatregel met de focus op uurtarieven staat volledig buiten de realiteit  van prijsvorming in de markt en zal daarmee ondoelmatig en niet handhaafbaar zijn”: zegt voorzitter Maarten Post. “Er bestaan vele manieren om de prijs van een dienst of product te bepalen, die niet aantoonbaar zijn te herleiden tot een uurtarief. Het kabinet zadelt de handhavende instanties op met een ‘mission impossible’, waar in de praktijk weinig van terecht zal komen. In die zin is dit een symbolische maatregel, die de echte problematiek niet zal oplossen.”

Wankelend bestaan

De minister wil met deze tariefstelling een dam opwerpen tegen schijnconstructies en tegelijkertijd werkenden met een laag verdienvermogen beschermen. Deze groep werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevindt zich vaak in een “zzp-constructie” en wankelt voortdurend op de rand van het bestaansminimum. Hun “ondernemingen” zijn meestal niet levensvatbaar, maar blijven vaak in stand door inkomenstoeslagen en ondernemersvoorzieningen.

Perspectief

ZZP Nederland heeft eerder vastgesteld, dat het een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid is om een einde te maken aan de uitzichtloze positie van deze groep werkenden. “Dat doe je niet met een minimum uurtarief, dat niet zal werken”, vindt Post. “Bied deze mensen een loopbaanperspectief dat bij hen past en dat is meestal niet het ondernemerschap. Echte ondernemers hebben dan geen last meer van allerlei rigide overheidsmaatregelen.”

Deel deze pagina: