Nieuws

Minister Grapperhaus legt kritiek tolken- en vertalers naast zich neer

Registertolken en -vertalers strijdbaar

Den Haag - Het gesprek op maandag 17 februari tussen minister Grapperhaus en de delegatie van de Actiegroep Registertolken en -vertalers over het tolken- en vertalersplan van de minister heeft geleid tot een stevige confrontatie. “De minister ligt op ramkoers, weigert de kritiek van het werkveld serieus te nemen en toont zich niet bereid om tot een gedragen oplossing te komen”, zegt Maarten Post, voorzitter van stichting ZZP Nederland.

De kritiek op het plan ‘Tolken in de Toekomst’ staat in het Manifest plus bijlage en de Resolutie die door meer dan 80% van de Registertolken en -vertalers is ondertekend. In een brandbrief (pdf) begin januari is de minister op de hoogte gesteld van de kritieke situatie. Sindsdien voeren de Registertolken en -vertalers actie. Pas vorige week ontvingen zij van de minister een uitnodiging voor een gesprek. Uitkomst: de minister houdt voet bij stuk en luistert niet naar de noodklok uit de praktijk.

De minister wil in het kader van marktwerking alle tolk- en vertaalopdrachten door aanbesteding gunnen aan bemiddelingsbureaus. Deze bureaus voeren de opdrachten niet zelf uit, maar besteden deze uit aan zelfstandige professionals, die daardoor in de afhankelijke positie van flexwerker terecht dreigen te komen. “De overheid gedraagt zich niet als goed opdrachtgever met deze constructie, waarin zelfstandige ondernemers worden uitgeknepen”, vindt Post.

Het werkveld heeft grote kritiek op het voornemen van de minister om het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) toegankelijk te maken voor mensen die niet op het wettelijk vereiste niveau zijn gekwalificeerd. “Door deze vervuiling van het register kan de minister de vereiste kwaliteit van de communicatie in de rechtsgang niet meer garanderen”, zegt delegatielid Henky de Vries. “De overheid schuift zijn verantwoordelijkheid voor de rechtsbescherming van burgers van zich af.”

Oplossingen in de vorm van een andere werkwijze in aanbestedingen, opleiding en toetsing van Registertolken en -vertalers op het vereiste niveau en met de vereiste vaardigheden zijn door de minister in het gesprek categorisch afgewezen. De minister vindt dat hij met een monitoringprogramma en het instellen van een minimumtarief genoeg heeft gedaan.

De suggestie om aandacht te besteden aan ervaringen in andere landen die met dezelfde Europese regelgeving te maken hebben, zijn door de minister niet overgenomen. “Dit plan is in het buitenland al uitgeprobeerd en dat is jammerlijk mislukt”, zegt delegatielid Fedde Dijkstra. “In Duitsland werkt een geheel ander systeem juist wel.”

Op 19 februari a.s. staat het tolken- en vertalersplan op de agenda van de Tweede Kamer. De Registertolken en -vertalers hebben nieuwe acties aangekondigd.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 18 februari 2020