Nieuws

Modelovereenkomst Stichting ZZP Nederland goedgekeurd door de Belastingdienst

Akkoord bereikt

Ten tijde van de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 hebben Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw gezamenlijk een modelovereenkomst ‘Aanneming van werk’ aan de Belastingdienst voorgelegd en die werd goedgekeurd. De 2016-versie is inmiddels verlopen, maar de Belastingdienst heeft met enkele kleine toevoegingen de nieuwste versie goedgekeurd. Deze overeenkomst is door de Belastingdienst geldig verklaard tot 15 april 2027 en geregistreerd onder nummer 905216617510 en is hier te downloaden.

Met een modelovereenkomst kunnen opdrachtgever en zzp’er op basis van een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbetrekking’ werken. Het gebruik van een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst is niet wettelijk verplicht. Het is wel handig om te gebruiken als de opdrachtgever en/of opdrachtnemer twijfels hebben over of er loonheffingen moeten worden betaald over de werkrelatie.

Algemene modelovereenkomsten

Stichting ZZP Nederland heeft voor abonnees, naast de overeenkomst ‘Aanneming van werk’, de vier meest gebruikte algemene modelovereenkomsten in Word gezet ('Geen verplichting tot persoonlijke arbeid', 'Geen werkgeversgezag', 'Geen werkgeversgezag en geen verplichting tot persoonlijke arbeid' en 'Tussenkomst').

Download hier de modelovereenkomst(en)

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 7 juli 2022