Nederland Filantropieland gaat samenwerken met ZZP Nederland

Zelfstandigen
ZZP Nederland

ZZP Nederland en Nederland Filantropieland sluiten vanaf 1 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst. De leden van Nederland Filantropieland die als zelfstandige in de filantropische sector werken (en verenigd zijn in het NLFL ZZP Netwerk) krijgen onder collectieve voorwaarden tevens een aansluiting bij ZZP Nederland als onderdeel van het lidmaatschap van Nederland Filantropieland.

Hanneke Lenkens, directeur Nederland Filantropieland zegt: “ook in onze sector zien we dat organisaties steeds meer inzetten op een vaste kern met daar omheen een flexibele schil van medewerkers. Het aantal zelfstandigen neemt alleen maar toe. Dat vraagt soms specifieke kennis. Een samenwerking met ZZP Nederland is complementair aan onze dienstverlening: wij zijn en blijven van de inhoud en ZZP Nederland faciliteert onze ZZP leden bij het ondernemerschap.”

Sterke stem

Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland vult aan: “Wij zijn blij met Nederland Filantropieland als samenwerkingspartner en steunen hen van harte in het realiseren van hun lovenswaardige doelen. Naast de dienstverlening die wij op het gebied van ondernemerschap kunnen bieden, zijn wij ook belangenbehartiger. En in politiek Den Haag wordt je stem alleen maar krachtiger naarmate je achterban groeit. Deze samenwerking sterkt ons als belangenbehartiger voor ondernemers en zet kracht bij aan ons streven om ondernemerschap verankerd in de wet te krijgen.”

Deel deze pagina: