Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs sluit collectief aan bij ZZP Nederland

Zelfstandigen
ZZP Nederland

Wederom is er een nieuw collectief dat zich aansluit bij ZZP Nederland; De NVvT. De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs, is een vereniging ván en vóór professionele trainingsacteurs. De vereniging is voortdurend bezig met verdere professionalisering van het vak en handelt volgens de NVvT-gedragscode. Ze bieden onze leden een ruim podium voor de uitwisseling van kennis en expertise, via hun website of tijdens de vele activiteiten en workshops die ze organiseren.

Over  het eigen vak heeft NVvT veel kennis in huis, maar bij ondernemerschap komt meer kijken. Gevraagd naar de reden van aansluiten antwoord Jacoline Schepers, algemeen bestuurslid van de NVvt: “Als trainingsacteur én zzp’er is het goed te weten dat je voor snel en professioneel advies van  juridische, financiële of fiscale aard terecht kan bij ZZP Nederland.  Ook kan je gebruik  maken van inkoopcollectieven en netwerkbijeenkomsten.  Daarnaast is het belangrijk dat ZZP Nederland de belangen van zzp’ers in het algemeen vertegenwoordigt in politiek Den Haag."

ZZP Nederland is verheugd om de NVvT te kunnen begroeten als collectief aangeslotenen.

Deel deze pagina: