Ondernemers keren VVD de rug toe

Politiek
MKB Belangen

Ondanks de positieve Miljoenennota gelooft slechts een derde van de ondernemers dat zij erop vooruit zullen gaan in 2017. Vooral de VVD moet het ontgelden: stemde in 2012 nog 40 procent van de ondernemers op de VVD, vandaag zou dat nog maar 16,7 procent zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat door MKB Belangen werd uitgevoerd onder ruim 1000 ondernemers. De PvdA behoudt slechts de steun van 1,4 procent.

Naar aanleiding van Prinsjesdag peilde MKB Belangen de mening van kleinere ondernemers. Het blijkt dat het beleid van het kabinet massaal wordt afgekeurd. Van de VVD- en PvdA-stemmers uit 2012 gunt bijna de helft de regering geen nieuwe termijn, 30 procent twijfelt en 22 procent ziet dat wel zitten. Van de mensen die in 2012 anders stemden, ziet slechts 5 procent een herhaling zitten.

Stemmen kwijt

Wanneer er nú verkiezingen onder ondernemers zouden worden gehouden, zou de VVD niet langer de grootste partij zijn . De verrassende winnaar is de PVV met 18,6 procent, die iets meer stemmen kreeg dan de VVD (16,7 procent). D66 (11,6 procent) komt op de derde plaats, gevolgd door de SP en het CDA (respectievelijk 9,1 en 8,1 procent). De PvdA is niet meer in beeld: slechts 1,4 procent van de ondernemers zegt nog op die partij te zullen stemmen. Waar de VVD in 2012 dus nog een grote meerderheid achter zich had staan, blijken de stemmen deze periode veel meer verdeeld.

Adrienne van Veen, directeur MKB Belangen: “In 2012 stemden ondernemers heel anders dan het landelijk gemiddelde. De VVD scoorde bij ondernemers 50 procent hoger, de PvdA bijna vier keer lager. Met uitzondering van de PvdA, die het écht verbruid lijkt te hebben, zien we dat onze peiling nu veel dichter bij de ‘normale’ peilingen ligt.”

Grote ontevredenheid over de regeldruk

Ondernemers blijven ontevreden over de regeldruk, blijkt uit de vele reacties. Terwijl het terugdringen van de regeldruk juist één van de speerpunten van het kabinet was. Bijvoorbeeld door het aantal verplichte vergunningen te verminderen. Of door meer gebruik te maken van ICT, zodat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Meer dan de helft van de ondernemers heeft de regeldruk echter verder zien toenemen; een derde meent dat deze ongeveer gelijk is gebleven.


Deel deze pagina: