Plannen SP en PvdA voor verplichte ZZP verzekeringen onzinnig

Johan Marrink - Stichting ZZP Nederland

Plannen SP en PvdA voor ZZP ondoordacht

Zowel de SP als de PvdA pleitten in hun verkiezingsprogramma’s voor een verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering. De PvdA wil zelfs een minimumloon voor zelfstandigen in bepaalde beroepen, de SP wil dat opdrachtgevers premie inhouden bij zelfstandigen voor sociale lasten en verzekeringen. Beide socialistische partijen leven blijkbaar nog in het tijdperk dat uitsluitend bestond uit werkgevers en werknemers. Overduidelijk wil men terug naar het “oude vertrouwde” van de verzorgingsstaat waar de overheid wel even bepaalt wat goed voor ons is.

Het is jammer dat zowel de SP als de PvdA niet willen inzien dat zelfstandigen vrijwel allemaal bewust gekozen hebben voor het werken voor eigen rekening en risico. Dit bewust zelfstandig zijn blijkt steeds weer opnieuw uit onderzoeken van onder meer EIM: het merendeel van de zelfstandigen is zeer tevreden met hun bestaan als zelfstandige en heeft geen enkele behoefte aan verplichte sociale betutteling zoals de PvdA en SP dit voor ogen hebben.

WAZ was ook al een drama

In het verleden zijn zelfstandigen al eens verplicht verzekerd geweest via de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen). Hiervoor moest iedere zelfstandige een forse premie betalen voor een matige verzekering wat uiteindelijk een fiasco werd. De WAZ is inmiddels afgeschaft, maar de vele miljoenen die de zelfstandigen hebben betaald zijn nooit meer teruggekeerd.

Nu wil men het blijkbaar opnieuw gaan proberen: iedere zelfstandige wordt verplicht verzekerd tegen inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. Dat is een overduidelijk voorbeeld van iedereen over één kam scheren. Voor het gemak, of uit onwetendheid wordt vergeten dat minstens de helft van de 800.000 zelfstandigen die Nederland rijk is niet van het inkomen als zelfstandige afhankelijk is. Veel zelfstandigen hebben namelijk een partner die over voldoende inkomen beschikt om het gezin te onderhouden. Dit blijkt ook (weer) uit het ZZP rapport van het EIM dat vandaag verscheen.

Is verzekeren wel noodzakelijk

Het zou verstandig zijn eerst eens te inventariseren welke groepen eigenlijk verzekerd zouden moeten zijn en niet volgens een verplichting. Ondoordacht iedereen willen verzekeren druist regelrecht in tegen ieder weloverwogen verzekeringsadvies. Stelregel 1 van de AFM (Autoriteit Financiële markten) is dat eerst gekeken moet worden of een verzekering wel echt noodzakelijk is.

Dat enkele politieke partijen daar voor het gemak aan voorbijgaan geeft te denken over de dossierkennis van de betreffende partijen. Blijkbaar laat men zich leiden door een theoretisch onderbuikgevoel, een beetje gebaseerd op overtrokken berichten in de pers…

Link: | Partijstandpunten |

Deel deze pagina: