Politiek buigt zich over ZZP Chauffeurs

Tweede Kamer

Politiek buigt zich over ZZP Chauffeurs

Er lijkt weer enig schot in de debatten te komen over de positie van zelfstandige chauffeurs. De Tweede kamer maakt zich zorgen over de (toekomstige) positie van chauffeurs die voor eigen rekening willen gaan rijden met grotere vrachtwagens. Met name het tarief zou onder druk komen te staan waardoor er onder het CAO-loon zou worden gewerkt. Andere kamerleden zijn bezorgd over de vakbekwaamheid van de ZZP chauffeurs als die ook zelfstandig mogen rijden op vrachtwagens die meer dan 500 kilo gaan vervoeren. Madlener van de PVV is bang dat de Poolse chauffeurs te gemakkelijk naar Nederland komen.

De CDA is van mening dat de grens van 500 kilo voor de vergunningplicht gehandhaafd moet worden ten behoeve van kleine vervoerders.

Regelgeving laat lang op zich wachten
ZZP Nederland wordt dagelijks gebeld door mensen die staan te trappelen om (weer) aan het werk te gaan als chauffeur, maar dan zelfstandig. Sinds er op politiek niveau sprake is van een versoepeling van de regelgeving is er veel belangstelling voor ZZP Chauffeurs. Helaas werken ambtelijke molens niet zo snel…

Onderzoek naar de positie van de ZZP’er
Het Ministerie van Sociale Zaken zal binnenkort de positie van ZZP’ers onderzoeken. In de zomer wordt daar een uitkomst van verwacht. De ministers van Justitie en Verkeer onderzoeken mogelijkheden om malafide verladers aan te pakken.

Voor de huidige regelgeving kunt u hier klikken

Deel deze pagina: