Nieuws

Politiek debatteert over verplichte AOV zelfstandigen

Stichting ZZP Nederland wil basisvoorziening arbeidsongeschiktheid werkenden

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer over het pensioenakkoord en ook over een verplichte AOV regeling voor zelfstandigen. Minister Wouter Koolmees wil dat sociale partners en de zelfstandigenorganisaties begin 2020 een gezamenlijk advies hierover aan het kabinet uitbrengen. Voorwaarde is, dat het advies op voldoende draagvlak onder de bijna 1 miljoen zelfstandigen kan rekenen, zodat het kabinet een gedragen wetsvoorstel aan de Tweede Kamer kan voorleggen.

De politiek erkent, dat de lage verzekeringsgraad onder zelfstandigen kan leiden tot maatschappelijke problemen. De overheid moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen en met een oplossing komen. Een wettelijke AOV-plicht voor alleen zelfstandigen, zoals opgenomen in het pensioenakkoord, kent echter geen draagvlak onder de zelfstandigen. Dat blijkt uit de recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland.

Betaalbaar verzekeren zonder uitsluitingen en kleine lettertjes

De politieke partijen vinden over het algemeen, dat alle werkenden, ook zelfstandigen, zich moeten kunnen verzekeren zonder uitsluitingen, met volledige acceptatie en tegen een betaalbare premie. Men pleit voor publieke uitvoering van een collectieve regeling met een wettelijke basis. De minister benadrukt het belang van draagvlak voor een dergelijke regeling onder zzp’ers. Het kabinet wacht het komende advies van sociale partners en de zelfstandigenorganisaties af.

Stichting ZZP Nederland weet, dat een verzekeringsplicht voor specifiek zelfstandige ondernemers geen enkel draagvlak kent. “Men heeft blijkbaar niets geleerd van het debacle van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen), die al na 6 jaar in 2004 weer is afgeschaft”, zegt voorzitter Maarten Post. “Een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, die meer lijkt op de vroegere AAW, zou beter kunnen scoren.”

Maatschappelijk risico beperken

Zelfstandigen houden als ondernemer hun eigen broek op als het gaat over inkomensrisico’s als arbeidsongeschiktheid. Het risico op blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid is echter individueel niet te dragen en zal in veel gevallen tot een beroep op de bijstand leiden. Dat risico geldt niet alleen voor zelfstandigen, maar voor alle werkenden. In een publieke basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden kan dit risico tegen minimale kosten collectief worden afgedekt. Dat rechtvaardigt verplichte deelname voor alle werkenden.

Zelfstandigen regelen zelf inkomensrisico’s

Stichting ZZP Nederland zal inzetten op een advies aan het kabinet voor een publieke basisvoorziening voor alle werkenden, waarbij alleen het risico op blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid wordt afgedekt tegen een blijvend lage premie. Zelfstandige ondernemers kunnen dan op eigen wijze zich desgewenst bijverzekeren. “Een dergelijke regeling kan op het draagvlak rekenen, waar het kabinet om vraagt”, zegt Post. “Wij vragen in de komende periode aan de achterban om de krachten te bundelen en ons plan voor de basisvoorziening te ondersteunen. Alleen dan zal het lukken om de politiek te weerhouden van rigide wetgeving voor ondernemers.”

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 20 juni 2019