Politiek praat over pensioenplicht zelfstandigen

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland: “Veel verkiezingsprogramma’s spreken ook van een verplichting”

De politieke discussie over de oudedagsvoorziening van zelfstandigen is weer opgelaaid. Tijdens het Congres “Pensioen van zzp’ers” d.d. vrijdag 25 november kondigde staatssecretaris Jetta Klijnsma een pensioenverplichtstelling voor zelfstandigen aan. Zij werd daarin gesteund door de vakbonden en haar eigen partij, de PvdA. Voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland nam in het debat nadrukkelijk afstand van deze roep om financiële verplichtingen voor zelfstandige ondernemers. Hieronder zijn commentaar.

Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland
Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland

Houd vrijwillige basis

“Het pensioenstelsel bestaat uit drie onderdelen: de AOW, collectieve werknemersregelingen en individuele pensioenproducten, waar zelfstandigen gebruik van kunnen maken. De overheid heeft de AOW als basis verplicht gesteld, maar de werknemerspensioenen niet. Dat zijn cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Een belangrijk deel van de werknemers heeft geen aanvullend pensioen, omdat die cao-afspraak ontbreekt. Zelfstandigen zijn vrij om al dan niet hun oudedagsvoorziening te regelen zoals zij dat zelf willen en dat moet ook zo blijven.

Een deel van de politiek vindt het een probleem, dat zelfstandigen onvoldoende pensioen opbouwen. Volgens mij kunnen zelfstandigen heel goed zelf bepalen wat voldoende is en wat niet. Blijkbaar vindt ook de staatssecretaris, dat de AOW als basisvoorziening tekort schiet. Het zou dan logischer zijn om de AOW te verhogen in plaats van deze groep zelfstandige burgers een aparte verplichting op te willen leggen.

Blijkbaar vindt ook de staatssecretaris, dat de AOW als basisvoorziening tekort schiet.

Verplicht

De vakbonden willen pensioenplicht voor zzp’ers onder het mom van een gelijk speelveld in de zogenoemde concurrentie met werknemers. Sommige politici sluiten zich hierbij aan. Het is een oneigenlijk argument. Werknemers met een lager inkomen en flexwerkers bouwen nauwelijks pensioen op en een belangrijk deel van de werkgevers betaalt geen pensioenpremie omdat er geen pensioenregeling is afgesproken.

Jaarruimte

Zelfstandige ondernemers regelen hun eigen zaken en zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor een passende oudedagsvoorziening. De bestaande pensioenmogelijkheden vinden echter nog te weinig aftrek. Zo weten weinig ondernemer hoeveel pensioen ze op kunnen bouwen en dat hierbij de jaarruimte berekenen belangrijk is.

Dit is koren op de molen van het deel van de politiek dat een pensioenverplichting voor zzp’ers wil instellen. Om deze dreigende pensioenverplichting voor te zijn, vindt Stichting ZZP Nederland het belangrijk dat er goede alternatieve voorzieningen op vrijwillige basis zijn. Stichting ZZP Nederland is een van de oprichters van de Stichting ZZP Pensioen. Op korte termijn breidt ZZP Pensioen haar productenregelingen uit, waardoor er een geschikte keuze is voor alle zzp’ers. “

Deel deze pagina: