Nieuws

Steunpakket werkt niet voor alle ondernemers; Zelfstandigenorganisaties pleiten voor ‘veeg’-regeling

Er komt heel voorzichtig weer wat perspectief voor ondernemers, die nu al meer dan een jaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het steunpakket heeft veel kunnen bijdragen aan overlevingskansen. Door het ontbreken van maatwerk is een aantal ondernemers hiervoor echter niet in aanmerking gekomen, waardoor hun kans op overleven wel erg klein is geworden.

Wij hebben als zelfstandigenorganisaties in de Klankbordgroep Tozo meerdere malen bij de overheid aangedrongen op maatwerk in het steunpakket, maar dat is tot nu toe helaas niet gehonoreerd. Wij verwachten dan ook niet, dat de Tozo en de TVL nog zullen worden aangepast om de groep ondernemers, die buiten de boot is gehouden, alsnog te helpen.

Toch blijven we niet bij de pakken neerzitten. Wij gaan het kabinet vragen om een ‘veeg’-regeling in te stellen voor zelfstandigen, die geen gebruik hebben kunnen maken van Tozo en TVL en door overheidsmaatregelen nu in grote financiële nood verkeren. Het gaat om een eenvoudig en snel uit te voeren eenmalige compensatieregeling met een centraal en toegankelijk loket, zodat zelfstandigen niet opnieuw het bos in worden gestuurd.

Hoe moet die regeling er volgens jou uitzien. Beantwoord hiervoor onderstaande vragen. Beantwoording is anoniem en neemt circa 3 minuten in beslag.

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 15 april 2021