Stichting ZZP Nederland mordicus tegen zzp-cao

Politiek
Stichting ZZP Nederland

FNV wil ondernemers terug in werknemershok

Uit het opinieartikel van vakbond FNV in de Trouw d.d. 13 september pleit het FNV voor collectieve tariefafspraken voor zelfstandige ondernemers. Dat is ook de inbreng geweest van FNV tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer eerder deze week. Daarmee sluit men zich aan bij het CNV, dat in diezelfde hoorzitting opnieuw voorstelde om pensioen- en aov-plicht voor zelfstandige ondernemers in te voeren. Uit het artikel blijkt maar al te zeer, dat de FNV zelfstandigen niet beschouwt als onafhankelijke ondernemers, maar veel meer als afhankelijke flexwerkers, die moeten worden beschermd: een bijzonder soort werknemer, waarvoor een zzp-cao moet worden afgesloten. De titel “Zelfstandige verdient een hoger uurloon” spreekt voor zich: men spreekt hier over schijnzelfstandigen, die eigenlijk als werknemer onder de cao zouden moeten vallen. Stichting ZZP Nederland wil schijnconstructies uitbannen en het ondernemerschap stimuleren. Dat doe je niet met een zzp-cao, die door vakbonden wordt opgelegd aan zelfstandige ondernemers. 

Ondernemerschap stimuleren

Uit een recent achterbanonderzoek van Stichting ZZP Nederland is overduidelijk naar voren gekomen, dat zelfstandigen hun eigen zaken willen regelen, zich geen verplichtingen laten opleggen door vakbonden en zich zeker niet door vakbonden laten vertegenwoordigen. Collectieve tariefafspraken tasten de ondernemersvrijheid aan en zijn bovendien niet geoorloofd vanwege de mededingingswetgeving. Het FNV-voorstel om een zzp-cao in te stellen laat zien, dat men zoals het een goede vakbond betaamt, de belangen van werknemers hoog in het vaandel heeft en de belangen van zelfstandige ondernemers niet.

Dat er bedrijven zijn die hun loonkosten willen drukken door cao-verplichtingen te ontwijken, is een feit. Wie als werknemer de cao heeft moeten verlaten en nu onderdeel is van het groeiende leger van afhankelijke flexwerkers, is te beklagen en verdient een betere positie. Wie zijn loopbaan als werknemer heeft moeten voortzetten als schijnzelfstandige en daardoor aan de onderkant van de arbeidsmarkt is terechtgekomen, moet zich afvragen of het ondernemerschap nog voldoende perspectief biedt op een duurzaam inkomen. Deze problematiek laat zich echter niet oplossen door zelfstandige ondernemers te beschouwen als tweederangs werknemers en daar dan een cao voor af te sluiten. Dat stimuleert het ondernemerschap niet en echte zelfstandigen hebben hier alleen maar last van. Het gevolg zal wel zijn, dat bedrijven uit concurrentieoverwegingen massaal de vlucht zullen nemen naar een dergelijke goedkopere cao voor schijnzelfstandigen, zodat ook de positie van cao-werknemers op fatale wijze verslechtert.

Stichting ZZP Nederland zal zich verzetten tegen iedere poging van derden met andere belangen om collectieve afspraken te maken over zelfstandige ondernemers. Er moet een einde worden gemaakt aan de schijnconstructies, waarin uitbuiting plaatsvindt van schijnzelfstandigen en waardoor de markt voor echte ondernemers wordt bedorven.  Dat gaat niet gebeuren, als men doorgaat om zelfstandige ondernemers te beschouwen als pseudo-werknemers, die (terug) moeten in het cao-hok.

 

Deel deze pagina: