CNV wil zelfstandigen werknemersverplichtingen opleggen

Zelfstandigen
Maarten Post, Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland hekelt bemoeizucht vakbonden

In een op 13 september 2016 verschenen persbericht klaagt het CNV, dat de lonen van werknemers onder druk komen te staan door het groeiend aantal zzp’ers. Men zegt, dat zelfstandige ondernemers concurrenten zijn van “werknemers met een normaal arbeidscontract” en dat ook het stelsel van sociale zekerheid wordt bedreigd. Het CNV wil zelfstandige ondernemers verplichten om deel te nemen aan werknemersverzekeringen zoals Pensioen en AOV. Stichting ZZP Nederland beschouwt dit als de zoveelste aanval op zzp’ers. “ Het CNV voert al geruime tijd een hetze tegen zelfstandige ondernemers”, zegt voorzitter Maarten Post, “ zzp’ers regelen hun eigen zaken en hebben geen behoefte aan de regelzucht van bonden”.

Hoorzitting

Morgen is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de lonen van werknemers. Daarin zullen bonden en werkgeversorganisaties hun standpunten naar voren brengen. Stichting ZZP Nederland verzet zich tegen uitlatingen, waarin zelfstandigen worden beschouwd als een soort flexwerker. “Men wil blijkbaar zelfstandige ondernemers weer in het hok van werknemers plaatsen, zodat zij moeten voldoen aan werknemersverplichtingen en cao-voorschriften. Dat druist aan alle kanten in tegen de ondernemersvrijheid, die door onze achterban zo wordt gekoesterd”, zegt voorzitter Post.

Stichting ZZP Nederland is al geruime tijd in het geweer om te voorkomen en te bestrijden, dat bonden in de cao artikelen opnemen, die verplichtingen met zich meebrengen voor zelfstandige ondernemers. Helaas worden deze cao-verplichtingen tot nu toe niet door de minister ontkracht.  “Wij hopen, dat Kamerleden morgen nadrukkelijk afstand nemen van de bemoeizucht van cao-partijen en zelfstandige ondernemers in hun waarde laten” aldus Maarten Post.

Deel deze pagina: