Nieuws

Stichting ZZP Nederland steunt voorstel Arbeidsarts

Preventie maakt arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaalbaar

Artsenorganisatie KNMG lanceerde 8 juni 2017 het voorstel voor een onafhankelijke arbeidsarts, die voor iedereen toegankelijk is. “Dit is een baanbrekend voorstel uit de praktijk”, zegt voorzitter Maarten Post. “Hierdoor krijgen zelfstandigen eerder de juiste diagnose, waardoor het arbeidsongeschiktheidsrisico zal afnemen en een aov-verzekering betaalbaar kan worden.”

Drempelloos

Volgens de KNMG zal een betere preventie bovendien een belangrijke besparing opleveren van de zorgkosten. Daarom vindt de artsenorganisatie, dat het werk van de arbeidsarts door de overheid gefinancierd moet worden. Volgens Stichting ZZP Nederland moet de toegang tot de arbeidsarts drempelloos zijn, ook in financieel opzicht. Zelfstandigen kunnen dan bij een arbeidsarts terecht die werkgerelateerde klachten eerder kan signaleren om zo langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Onafhankelijk

De politiek denkt momenteel na over de instelling van een basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor werkenden. Een dergelijke algemene verzekering moet volgens Stichting ZZP Nederland niet alleen betaalbaar zijn, maar ook eerlijk en transparant in de uitvoering. Directeur Frank Alfrink zegt, dat de arbeidsarts vooral onafhankelijk moet zijn. “De beoordeling van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen wordt door zelfstandigen niet altijd vertrouwd, omdat ook andere belangen een rol kunnen spelen. Naast de betaalbaarheid is dit ook een reden voor zelfstandigen om zich niet te verzekeren.”

Geen verplichting

Stichting ZZP Nederland benadrukt, dat de arbeidsarts een belangrijke stap zou zijn in de richting van een effectieve en efficiënte afdekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen. Er moet echter altijd een opt-out mogelijkheid zijn voor ondernemers, die dit risico op een andere wijze willen afdekken. “Onze achterban is voorstander van een toegankelijke voorziening, maar ondernemers willen niet altijd gebonden zijn aan opgelegde verplichtingen”, aldus Maarten Post.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 9 juni 2017