Nieuws

Stichting ZZP Nederland stuurt brandbrief over btw in zorgsector

ZZP in zorg moeten 21% btw gaan afdragen als zij een factuur sturen aan een instelling of ziekenhuis.

Volgens de Belastingdienst dienen ZZP’ers in de zorgsector die worden ingehuurd door een zorginstelling of een ziekenhuis 21% btw te berekenen op hun tarief. Dit is volgens Stichting ZZP Nederland niet passend bij het gelijkheidsbeginsel van de Belastingdienst, want diensten die het ziekenhuis of een zorginstelling verricht zijn wel vrijgesteld van btw-heffing.

Terwijl de uiteindelijke zorg in beide gevallen feitelijk rechtstreeks wordt verleend aan de patiënt moeten zelfstandigen wel btw afdragen aan de staat. Ondertussen kunnen zorginstellingen deze btw niet kunnen terugvragen. Dat werkt een tariefsverhoging van 21% in de hand, tenzij de zelfstandigen 21% bereid zijn in te leveren.

Het inleveren van 21% op een uurtarief is voor de zelfstandigen onacceptabel, want daar is geen marge voor. Daar komt nog eens bij dat veel instellingen het liefst via (te dure) bemiddelaars zelfstandigen willen inhuren. Hierdoor ontvangt de zorgverlenende zelfstandige slechts een schamel bedrag. Btw doorberekenen op het uurtarief aan zorginstellingen werkt aanzienlijk kostenverhogend, iets wat in de doelstellingen van het huidige kabinet absoluut niet past. Uiteindelijk zal de rekening wel naar de burger gaan…

Onredelijk en onnodig kostenverhogend

Stichting ZZP Nederland noemt de btw-heffing in de zorgsector onredelijk en onnodig kostenverhogend. Blijkbaar telt de verleende dienst niet meer voor een btw-vrijstelling maar uitsluitend de manier waarop gefactureerd wordt. In feite is dit een slechts papieren kwestie die los staat van de verrichte dienst.

Brandbrief aan Weekers

Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Weekers van Financiën. In de brief verzoekt Stichting ZZP Nederland de staatssecretaris om maatregelen te nemen om deze overbodige btw-regel te schrappen en zodoende de kosten van de zorg te verminderen.

Link: | brief aan Weekers

Geplaatst op 19 februari 2013