Nieuws

UBO-register verplicht voor zzp'er in bv, maatschap en vof

student laptop

Zzp'ers met feitelijk zeggenschap over, of een belang van meer dan 25% in: een bv, maatschap, vof of coöperatie moeten inschrijven in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Het UBO-register is op 27 september 2020 opengesteld en organisaties zoals bv’s, nv’s, maatschappen, vof's, stichtingen en verenigingen hebben 1,5 jaar de tijd om op te geven wie de UBO is. Dat betekent dat voor 27 maart 2022 ingeschreven moet zijn.

De invoering van een UBO-register komt voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Daarin is geregeld dat alle EU-landen een register moeten invoeren, waarin alle uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van bepaalde juridische organisaties worden vastgelegd.

DOEL UBO-REGISTER

Het doel van het UBO-register is om iedereen inzage te geven in wie nu echt de persoon achter een vennootschap of andere aangewezen entiteit is. Daarmee wil men voorkomen dat het financiële systeem gebruikt wordt om via allerlei constructies geldstromen van A naar B te laten lopen, zonder dat iemand nog echt kan nagaan van wie dat geld is of was en wie voor de transacties verantwoordelijk is. Dit moet het financieren van terrorisme tegengaan. Ook hoopt men er allerlei constructies ter ontduiking van belasting mee te voorkomen en het witwassen van crimineel geld of fraude te verhinderen.

WIE IS EEN UBO?

Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. Het kan ook om méér dan één persoon gaan. Denk aan (enkele) personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Soms heeft iemand niet aantoonbaar 25% aan economisch belang, maar heeft hij wel de feitelijke zeggenschap over een onderneming. Ook dan is die persoon een UBO.

WIE MOET ZICH INSCHRIJVEN?

In het Nederlandse UBO-register worden de UBO’s opgenomen van organisaties die in Nederland zijn opgericht en een rechtsvorm hebben naar Nederlands of Europees recht. Zo hebben onder meer niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, en personenvennootschappen (maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen) een registratieplicht. 

Niet voor elke rechtspersoon geldt de UBO-registratieplicht. Zo zijn onder andere eenmanszaken en beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen uitgezonderd.

WAT MOET ER GEREGISTREERD WORDEN?

De organisaties met een registratieplicht moeten vóór 27 maart 2022 (binnen 1,5 jaar na de inwerkingtreding van het register) bij de Kamer van Koophandel (KvK) een aantal gegevens over hun UBO(‘s) aanleveren. Het betreft gegevens als: voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat, aard en omvang van het belang, BSN (niet-Nederlanders een fiscaal identificatienummer: TIN), geboortedag, geboorteplaats en -land, woonadres en afschriften van documenten om al deze gegevens te bewijzen.

Via www.kvk.nl/ubo UBO's kan je inschrijven. Alleen de tekenbevoegden binnen je organisatie mogen UBO’s inschrijven.

Wie heeft inzage?

Iedereen die dat wil, kan bij de KvK het UBO-register raadplegen. Dat kost € 2,50. Degene die het uittreksel UBO-register in wil zien, moet zich wel eerst registreren.

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 11 januari 2022