Utrecht uitgeroepen tot beste zzp-gemeente van Nederland

Zelfstandigen
ZZP Barometer
Utrecht de winnaar onder de vier grote gemeenten
Utrecht de winnaar onder de vier grote gemeenten

Rotterdam scoort slechtst onder vier grootste gemeenten

De Nederlandse zzp'er geeft zijn gemeente gemiddeld een 6,7. Van de vier grootste steden blijkt de zzp'er in Utrecht het meest tevreden: de Domstad wordt gemiddeld met een 7,4 beoordeeld. Rotterdam scoort met een gemiddelde van een 6,6 het slechtst van de G4: Nederlands vier grootste steden. “Zelfstandigen zijn belangrijk voor de lokale economie en de sociale cohesie in wijken en buurten. Het stimuleren van kleinschalig ondernemer-schap moet in de komende formatieperiode op de politieke agenda van gemeentepartijen”, verklaart Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in samenwerking met ZZP Nederland onder 2.220 ondervraagden.De zzp'er is veelal niet op de hoogte van de diensten die een gemeente hen te bieden heeft. Slechts iets meer dan een derde (34,2%) is bekend met het feit dat je bij de start van je bedrijf bij je gemeente terechtkunt. Rotterdam volgt daarbij het landelijk gemiddelde. Amsterdam doet dit veel beter: maar liefst 64,9% van de zzp'ers in de hoofdstad weet dat je voor hulp bij de start van je bedrijf bij de gemeente kunt aankloppen. 

Mening zzp'er van belang bij gemeenteraadsverkiezingen

De mening van de zzp'er is van groot belang, met name met het oog op de naderen-de gemeenteraadsverkiezingen. De groeiende groep zzp'ers is namelijk verantwoordelijk voor 15,7 zetels in de Tweede Kamer. De partijen doen er dan ook verstandig aan om goed te luisteren naar de mening van deze groep zelfstandig ondernemers.

Kleinere gemeentes

Naast de vier grootste steden in Nederland bestaan er grote verschillen in de beoordeling van kleinere gemeentes. Zo doen Delft en Nijmegen het, met beide een gemiddeld cijfer van 5,6, gemiddeld een stuk minder goed dan het landelijke 6,7. Wat betreft deze kleinere gemeentes, zijn zzp'ers in Veenendaal (8,0) en Eindhoven (7,8) het meest tevreden over hun gemeente.

Informatievoorziening vanuit gemeente kan beter

Er valt nog veel winst te halen voor gemeentes wat betreft de informatievoorziening van de inwoners. Vooral op het gebied van de mogelijkheid tot borgstelling is een groot percentage zzp'ers niet op de hoogte. Van de vier grootste steden is alleen in Utrecht een redelijk deel van de de zzp'ers hiervan op de hoogte (31%). De gemeente Rotterdam informeert de inwoners het minst goed: slechts 9% is op de hoogte van deze mogelijkheid.

Over het onderzoek

ZZP Barometer is de zzp-informatiebron van Nederland met eigen, structureel en onafhankelijk onderzoek over de belangrijkste zzp-onderwerpen. De resultaten in deze infographic zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 2220 zzp'ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1,1 miljoen zzp'ers die Nederland kent. Voor de representativiteit van de cijfers hebben we een drempel van 100 respondenten per grote gemeente en 20 respondenten per kleine gemeente ingesteld. De gemeenten met minder respondenten zijn niet meegenomen in de onderzoeksresultaten.  

De resultaten zijn verwerkt in een infographic.

Deel deze pagina: