Nieuws

Valse start Steunloket voor Ondernemers

Stichting ZZP Nederland trekt aan de bel

Veel zelfstandige ondernemers denken niet in aanmerking te komen voor de eenmalige steun van € 4000,-, die door het kabinet is ingesteld ter compensatie van lopende bedrijfskosten. Dit weekend ontving ZZP Nederland honderden mailtjes van verontruste zelfstandigen, die vrezen dat zij zonder deze steun hun onderneming niet langer overeind kunnen houden.

De steunvoorziening TOGS heeft als doel ondernemers, die als gevolg van de coronamaatregelen een groot deel van hun omzet moeten missen, maar wel doorlopende bedrijfskosten moet blijven betalen, eenmalig een bedrag van € 4000,- netto te verstrekken, zodat de onderneming voor even uit de brand is.

De voorwaarden van deze regeling laten echter vooralsnog grote gaten zien. De lijst met bedrijfsactiviteiten, die in aanmerking komen voor steun, is bij lange na niet compleet, zodat veel ondernemers al op voorhand buiten de boot dreigen te vallen. De eis van een bedrijfsvestiging buiten het woonadres roept veel vragen op van ondernemers die boven de zaak wonen, zoals kappers of winkeliers. Ook ondernemers met een mobiele werkinrichting, zoals taxibedrijven en marktkooplui vragen zich nu af of ze wel in aanmerking komen. “Als je door de coronamaatregelen geen omzet meer hebt en je bedrijfskosten lopen door, dan moet je niet worden uitgesloten van deze steunmaatregel’, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland.

Stichting ZZP Nederland heeft vandaag per brief de bewindslieden Wiebes en Keijzer dringend verzocht de verontruste geluiden uit het werkveld serieus te nemen en de regeling waar nodig aan te passen.

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 30 maart 2020