Nieuws

Vereniging Zelfstandigen Nederland maakt aanspraak op SER-zetel

De Vereniging Zelfstandigen Nederland maakt aanspraak op een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER). Aan de uitspraak van de Tweede Kamer dat zelfstandigen een eigenstandige en gelijkwaardige positie in de SER verdienen, kan invulling worden gegeven door een zetel aan VZN toe te kennen. VZN is een onafhankelijke, representatieve zzp-organisatie met 100.000 aangesloten zelfstandigen.

Onlangs heeft de SER maatschappelijke organisaties uitgenodigd om zich te melden als zij aanspraak menen te maken op een SER-zetel. VZN heeft in een brief aan de SER laten weten aanspraak te maken op zo'n zetel. Als onafhankelijke organisatie van zelfstandige ondernemers meent VZN een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwende oplossingen voor de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel met een breed draagvlak onder de 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland.

Met de vorig jaar breed aangenomen Tweede Kamer-motie van Tielen/Palland/v. Weyenberg voor een eigenstandige en gelijkwaardige plek van zelfstandigen binnen de polder verwacht VZN dat haar aanspraak op een eigen SER-zetel zal worden gehonoreerd.

Commentaar stichting ZZP Nederland

Wij hebben VZN opgericht met het doel om gezamenlijk met andere belangenorganisaties op het landelijke politieke toneel meer mee te kunnen spelen. Om inhoud te geven aan de wens om meer invloed te hebben binnen de politieke besluitvorming is een positie in het formeel overleg een voorwaarde. De aanspraak die VZN nu maakt op de SER-zetel is daar een uitgelezen voorbeeld van. Stichting ZZP Nederland is daar dan ook zeer over te spreken.

Bron
stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 16 september 2021