Verhoging AOW-leeftijd brengt zzp’ers in de problemen

Politiek
Stichting ZZP Nederland
Stichting ZZP Nederland doet oproep aan minister Koolmees
Stichting ZZP Nederland doet oproep aan minister Koolmees

AOV-polissen lopen af voor AOW-leeftijd

Uit de achterbanraadpleging van ZZP Nederland van vorige week kwam naar voren, dat door de verhoging van de AOW-leeftijd veel zelfstandigen te kampen hebben met een verzekeringsgat, dat kan oplopen tot meer dan 10 jaar. Dat komt, doordat met name mensen met zware beroepen een eindleeftijd in hun polis hebben staan van 55 of 60 jaar. Zij hadden al een verzekeringsgat en dat wordt door de AOW-verschuiving alleen maar groter, reden voor ZZP Nederland om aan de bel te trekken.

Verantwoordelijk

Wie nu al arbeidsongeschikt is en tegen het einde van de polisdatum aanloopt, zal worden geconfronteerd met het stoppen van de uitkering op de eindleeftijd. Verzekeraars gaan geen “brandende huizen” verzekeren. Stichting ZZP Nederland vindt, dat de overheid verantwoordelijk is voor deze situatie, omdat de overheid de regels heeft veranderd tijdens het spel. Daarom heeft voorzitter Maarten Post namens de achterban een brief gezonden (Pdf) aan minister Wouter Koolmees met het verzoek om een fatsoenlijke oplossing te treffen.

Doorlopen

In de raadpleging geeft bijna 90 % van de achterban aan, dat AOV-polissen moeten worden aangeboden, die doorlopen tot de AOW-leeftijd. In het regeerakkoord staat, dat de minister in gesprek gaat met de verzekeraars om ervoor te zorgen, dat aov-verzekeringen toegankelijker worden voor alle zzp’ers. Minder uitsluitingen, meer acceptatie, een betaalbare premie en tot aan de AOW-leeftijd. ZZP Nederland roept de minister op om dit op korte termijn waar te maken.

Deel deze pagina: