Verkiezingsdebat over positie zelfstandige ondernemers

Politiek
ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland eist helder standpunt politiek

Evenals 4 jaar geleden organiseert Stichting ZZP Nederland op 13 februari a.s. in Den Haag het ZZP Verkiezingsdebat. Woordvoerders van verschillende politieke partijen debatteren over de positie van zelfstandigen. “ De politiek heeft in de afgelopen periode de zelfstandigen in de steek gelaten, we willen nu weten waar we aan toe zijn”, zegt voorzitter Maarten Post.

ZZP Nederland pleit voor eigen positie van zelfstandigen als ondernemer.

ZZP Nederland pleit al jaren voor een eigen positie van zelfstandigen als ondernemer. Zelfstandigen mogen niet langer worden beschouwd als een soort flexwerker, ze verdienen een eigen  rechtspositie als ondernemer. Tot nu toe moeten zelfstandigen die opdracht voor bedrijven uitvoeren,  steeds aantonen dat zij werken buiten dienstverband. Dat heeft volgens Post geresulteerd in juridische haarkloverijen en ingewikkelde modelcontracten, waardoor opdrachtgevers het laten afweten.

Zelfstandigen eisen nu naast een eigen plek op de arbeidsmarkt ook een eigen positie in de wet. De huidige wet- en regelgeving met bijbehorend sociaal stelsel is ontstaan vanuit het werknemersmodel met allerlei verplichte werknemersverzekeringen zoals ww, wia en pensioen. In de politiek gaan nog steeds stemmen op om deze werknemersverplichtingen ook op te leggen aan zelfstandige ondernemers. “Wij willen af van deze dreiging tot verplichtingen, de politiek moet nu klare wijn schenken, dan weten zelfstandigen wel waar hun belang ligt”, zegt Maarten Post.

ZZP Nederland heeft inmiddels een overzicht gemaakt, waarin verschillende verkiezingsprogramma’s met elkaar worden vergeleken en afgezet tegen het standpunt van Stichting ZZP Nederland.” In de komende periode verzamelen wij reacties van de achterban om onze standpunten verder uit te werken ”, zegt directeur Frank Alfrink. Wie het verkiezingsdebat op 13 februari wil bijwonen, kan zich hier aanmelden, er zijn maximaal 200 plaatsen beschikbaar.

Deel deze pagina: