Nieuws

Verplichte AOV zelfstandigen blijkt onuitvoerbaar, basisvoorziening is oplossing

Begin juli 2020 is er definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van een pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. In dit akkoord is ook een verplichting tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers opgenomen.

Stichting ZZP Nederland was niet betrokken bij de afspraken in het pensioenakkoord, maar is samen met PZO, wel betrokken geweest bij de uitwerking van de afspraak om te komen tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit advies is in maart van dit jaar door de Stichting van de Arbeid uitgebracht en kon bij de achterban van ZZP Nederland op veel steun rekenen. Met name op het gebied van de looptijd tot aow-datum en het feit dat er geen uitsluitingen zijn. Er waren evenwel ook twijfels over de details van de uitwerking.

Meerdere knelpunten

Minister Koolmees heeft deze week, na het definitieve pensioenakkoord, via een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de organisaties, UWV en Belastingdienst, die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de verplichte aov nogal wat knelpunten zien bij de uitvoering van de verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers.

Directeur Frank Alfrink van ZZP Nederland begrijpt dat de uitvoeringsinstanties moeite hebben met de uitvoering. “Er is tenslotte heel veel diversiteit in de doelgroep en we geven zzp’ers veel mogelijkheden”.

Koolmees geeft in zijn brief aan de Kamer aan dat hij het komende najaar weer in overleg gaat met alle partijen om te proberen tot een oplossing te komen.

Koolmees: Samen met sociale partners, UWV, de Belastingdienst en het Verbond van Verzekeraars, en met betrokkenheid van zelfstandigenorganisaties, zal de komende tijd uitgewerkt worden hoe het voorstel van de Stichting voor een verzekeringsplicht op een uitvoerbare, betaalbare en uitlegbare wijze kan worden ingericht.

Basisvoorziening voor alle werkenden

In dit kader wordt ook de eerder ingebrachte oplossing van een basisvoorziening voor alle werkenden, weer relevant.

De oplossing van deze basisvoorziening werd eerder al gezamenlijk door ZZP Nederland en PZO aangedragen bij de Stichting van de Arbeid als een oplossing voor ondernemers die onverzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. De Commissie Borstlap, heeft in haar eindrapport een vorm van  basisvoorziening ook aangedragen als een mogelijke oplossing.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 8 juli 2020