VVD stelt Kamervragen vanwege commentaar Stichting ZZP Nederland

VVD, Stichting ZZP Nederland

Eerder deze week bracht Stichting ZZP Nederland een nieuwsbericht uit waarin wij de achterhaalde wetgeving binnen de vervoerssector aankaarten. Naar aanleiding van dat bericht zal de VVD Kamervragen gaan stellen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Hieronder leest u het persbericht van de VVD.
 

Eerlijke kans
De VVD wil dat zelfstandige ondernemers een eerlijke kans krijgen om aan het werk te gaan in de transportsector. VVD-Tweede Kamerleden Aptroot en Ziengs willen dat Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) ouderwetse regels in de Wet Wegvervoer Goederen op korte termijn tegen het licht houdt.

Zelfstandige Nederlandse chauffeurs worden volgens de VVD benadeeld door deze regels ten opzichte van hun buitenlandse collega’s. De wet verbiedt Nederlandse transportbedrijven nu nog om voor tijdelijke opdrachten zelfstandige chauffeurs in te huren. Transportbedrijven mogen alleen bestuurders van vrachtauto’s laten rijden die bij hen in dienst zijn, er moet sprake zijn van een arbeidsverhouding en het vervoer moet voor rekening en risico van het transportbedrijf zijn. In de landen om ons heen gelden deze regels niet.

Schadelijk
VVD-Kamerlid Charlie Aptroot: “De VVD vindt een eis van dienstbetrekking schadelijk. Er is geen andere sector dan het vervoer, waarin ondernemers worden verplicht om het werk alleen maar door eigen personeel te laten doen. En dat in een tijd waarin de transportsector een stevige behoefte heeft aan flexibel inzetbare vakmensen. Juist om met buitenlandse bedrijven te kunnen concurreren moet dat echt anders”.

Collega-Kamerlid Erik Ziengs voegt hieraan toe: “ZZP’ers kunnen niet aan de gestelde eisen voldoen, zij moeten immers voor hun VAR-verklaring juist het tegendeel bewijzen. Het is daarom voor ZZP chauffeurs onmogelijk om op basis van bestaande wetgeving door transportbedrijven te worden ingehuurd.”

De VVD-kamerleden hebben de Minister van Infrastructuur en Milieu gevraagd om op korte termijn een oplossing voor dit probleem te vinden, zodat ook zelfstandig ondernemers in de toekomst in de transportsector aan de slag kunnen.

Link: | download kamervragen |

Deel deze pagina: