ZZP chauffeurs worden vervangen door buitenlandse

Stichting ZZP Nederland

ZZP chauffeurs en koeriers werkloos door regelgeving

Nederlandse zelfstandige chauffeurs (ZZP) worden door een achterhaalde regelgeving vervangen door buitenlandse chauffeurs. Door een passage in de Wet Wegvervoer goederen is het onmogelijk voor Nederlandse Zelfstandigen zich te verhuren aan een transportbedrijf terwijl dat in andere landen wel mogelijk is. Brancheorganisatie Stichting ZZP Nederland eist dat de wet vereenvoudigd wordt en dat zelfstandigen een eerlijke kans krijgen in de transportsector.

In de transportsector is een stevige behoefte aan flexibel inzetbare vakmensen. Maar zelfstandige Nederlandse chauffeurs worden benadeeld ten opzichte van buitenlandse collega’s door de ouderwetse- en achterhaalde regelingen in de Wet Wegvervoer Goederen. Een passage in deze wet (Artikel 2.11) meldt:  “Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn”. Hierdoor zijn transportbedrijven die nu een ZZP’er inhuren in overtreding en lopen het risico hun transportvergunning kwijt te raken. Om die redenen maken steeds meer transportondernemers gebruik van chauffeurs via onduidelijke constructies. Ook fiscaal heeft deze wet grote gevolgen voor de zelfstandige. Door de eis van dienstbetrekking wordt de zelfstandigheid verloren en heeft men geen recht op Zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling.

Zelfstandige koeriers ook in problemen
Ook in de wereld van koeriers spelen problemen van dezelfde strekking. Een extra bepaling maakt het daar nog lastiger: Daar waar iedere particulier met een rijbewijs BE 3500 kilo mag vervoeren, is het voor zelfstandige koeriers verboden meer dan 500 kilo te vervoeren tenzij men beschikt over een Eurovergunning voor het verrichten van wegtransport.

Eurovergunning onbetaalbaar
De enige mogelijkheid voor de ZZP Koerier  is het inschrijven als transportondernemer en een Eurovergunning aan te vragen bij het NIWO. Aan het verkrijgen van zo’n Eurovergunning zijn dezelfde forse opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto’s verricht. Voor een zelfstandig chauffeur is dit een onzinnige en kostbare studielast. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca € 150,-, maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaalseis van € 9000,- en het indienen  van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd is door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Deze kosten zijn voor veel zelfstandigen niet haalbaar.

Wet Wegvervoer Goederen niet meer van deze tijd
Volgens Stichting ZZP Nederland is de situatie onwerkzaam en onredelijk. Johan Marrink van ZZP Nederland: “Nederland stelt in deze wet eisen die veel verder gaan dat Europese regelgeving. Nederland en België zijn de enige landen waar een kostbare vergunning is vereist voor het verrichten van licht transport onder de 3.500 kg.  Er is geen andere sector, dan het vervoer, waar men de ondernemer de plicht oplegt het werk enkel door eigen personeel te laten doen”.

Overbodige regelgeving
Marrink: “we kunnen ons voorstellen dat chauffeurs over aantoonbare vaardigheden dienen te beschikken in verband met verkeersveiligheid, maar een eis van dienstbetrekking is echt niet meer van deze tijd. Nederland is een land met veel flexibele arbeid. Jammer dat ook de sociale partners in de vervoersector nog steeds vasthouden aan achterhaalde waarden. Dit geldt ook voor overheid en politiek die deze wet dienen te veranderen.  Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels meerdere brieven gestuurd aan Minister Schultz van Haegen over dit onderwerp maar tot nu toe blijft iedere reactie uit.” 

Deel deze pagina: