Blog

Wat betekent de Wtza in de praktijk voor zzp’ers in de zorg?

zorgmedewerker

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders in werking getreden. Deze wet vervangt de Wtzi en is van toepassing op alle zorgaanbieders in Nederland. Er is voor 1 januari 2022 al veel gezegd en geschreven over de nieuwe wet. Daarbij valt op dat met name voor zzp’ers de gevolgen van de wet nogal eens ingrijpender worden voorgesteld dan ze eigenlijk zijn. Die beeldvorming willen we in dit artikel corrigeren.

Primaire doel van de wet is om alle zorgaanbieders van Nederland in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een deel van de wet gaat dan ook over de meldplicht en het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa). Omdat de Wtza de WTzi vervangt, zijn daarnaast een aantal zaken die voorheen in de Wtzi werden geregeld, nu opgenomen in de Wtza.

Meldplicht

Afgezien van een paar uitzonderingen, waarover later meer, heb je als zzp’er één verplichting op basis van de Wtza, en dat is de meldplicht. Wat die verplichting inhoudt en welk onderscheid er gemaakt wordt tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders legt ZZP Nederland je uit in dit artikel.

Uitzondering

Als je als zzp’er andere zzp’ers voor je laat werken als onderaannemer, of wanneer je gebruik maakt van personeel in loondienst, geldt een aanvullende verplichting. In dat geval dien je ook de jaarverantwoording in te vullen. De jaarverantwoording is een instrument waarmee wordt gecontroleerd of zorggeld doelmatig wordt besteed. Aan de hand van je jaarcijfers leg je jaarlijks verantwoording af over de besteding van zorggeld via jouw onderneming. Let wel op, de jaarverantwoording is openbaar en voor iedereen in te zien.

Problemen na 1 januari 2022

Begin januari 2022 heeft IGJ het register opgeschoond met als gevolg dat diverse zzp’ers die voor 1 januari 2022 wel opgenomen waren in het register dat daarna niet meer waren. De opschoning was gericht op het verwijderen van bedrijven uit het register die daarin strikt genomen niet thuishoren, zoals drogisterijen en dergelijke. De opschoning vond plaats op basis van SBI-code, de Standaard Bedrijfsinformatie-code waarmee jouw activiteiten in het handelsregister staan geregistreerd. Inmiddels is gebleken dat niet alleen drogisterijen en dergelijke zijn verwijderd maar ook zorgaanbieders die met bepaalde SBI-codes stonden geregistreerd in het handelsregister en die daarnaast geen AGB-code of Wtza-vergunning hebben en zich niet vrijwillig hadden gemeld. Het betreft de navolgende SBI-codes: 86922 – Arbobegeleiding en re-integratie, 86923 – Preventieve gezondheidszorg (geen Arbo-begeleiding), 86929 – Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg, 88102 – Welzijnswerk voor ouderen, 88103 – Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten, 8891 – Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, 88992 – Maatschappelijk werk, 88993 – Lokaal welzijnswerk, 88999 – Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

zorgmedewerker laptop dokter

Advies

Ons advies is dan ook om in het register te controleren of je (nog steeds) bent opgenomen in het register. Was je voor 1 januari 2022 al actief als zorgverlener dan hoef je verder dan ook niets meer te doen. Ook na 1 januari 2022 worden zorgaanbieders automatisch toegevoegd aan het register.

Als je niet meer bent opgenomen in het register dien je alsnog een melding te doen. Je hebt daarbij de keuze om eerst je SBI-code te wijzigen of niet. Die wijziging is alleen nodig als de huidige SBI-code onjuist blijkt te zijn. 

Ben je na 1 januari 2022 begonnen als zorgaanbieder is het dus niet raar dat je jezelf terugvindt in het register. Wel dien je dan alsnog een melding te doen bij de IGJ. Dat kan op de website www.toetredingzorgaanbieders.nl.  Om de melding te kunnen doen, dien je te beschikken over eHerkenning van ten minste niveau 2+.

Bewijs van registratie

Vanaf januari 2022 vragen diverse partijen en instanties bewijs van registratie in het LRZa. Onder meer Kiwa, Vektis en diverse opdrachtgevers en bemiddelaars willen inmiddels dat zzp’ers aantonen dat ze opgenomen zijn in het register. Dat bewijs kun je vanaf eind januari 2022 downloaden uit het register. Daartoe moet je inloggen in het register. Ook daarvoor heb je e-herkenning nodig. We adviseren je dan ook om een meerjarige e-herkenning aan te vragen, om kosten en rompslomp te besparen.

Wkkgz

Los van de Wtza dien je als zorgaanbieder natuurlijk ook nog steeds te voldoen aan de eisen van de Wkkgz. De Wtza brengt daarin geen verandering, maar bevestigd slechts dat die verplichtingen onverkort van toepassing blijven. Mocht je ten aanzien van die wet nog stappen moeten maken, wacht daar dan niet mee en zorg dat je je zaken op orde krijgt.

Logo SoloPartners
Geplaatst op 19 januari 2022 door Loe van Erp

Algemeen Directeur SoloPartners – Brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg