Wel mogelijkheden voor zorg-zzp'ers ondanks wet KKGZ

Politiek
ministerie VWS

Op 7 april heeft de staatssecretaris van VWS, drs. M. van Rijn, een brief verstuurd aan de Tweede Kamer met goed nieuws voor zzp’ers in de zorg. Eerder werden er veel modelovereenkomsten voor de zorg ingediend bij de Belastingdienst om te beoordelen of er sprake was van een gezagsverhouding en of er dus loonheffingen plaats moesten vinden, maar al deze overeenkomsten werden afgekeurd.

Het probleem bij de voorgelegde overeenkomsten was volgens de Belastingdienst steevast dat er volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) veel volgens protocollen gewerkt moest werken waarin een bepaalde werkwijze wordt genoemd die gevolgd moet worden. Dat zou duiden op een gezagsverhouding waardoor er geen vrijwaring kon worden afgegeven voor het afdragen van loonheffingen.

Uit de brief blijkt nu dat de ministeries van Financiën en VWS tot een overeenkomst zijn gekomen. Er kan dus wel als zorg-zzp’er gewerkt worden, ook bij een (zorg)instelling, maar dan moet wel uit feiten en omstandigheden blijken dat er geen sprake is van een loondienstverband.

De brief van staatssecretaris leest u hier.

ZZP Nederland is blij met deze uitkomst, nadat wijzelf eerder om duidelijkheid hadden gevraagd bij de ministers van Financiën en VWS. 

Er kan alleen sprake zijn van werken buiten dienstbetrekking als dit volgt uit de feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld als gewerkt wordt in opdracht van een zorginstelling, kan er alleen sprake zijn van werken buiten dienstbetrekking als de zorgverlener voor meerdere opdrachtgevers (zorginstellingen) werkt en daardoor als solistisch werkende zorgverlener kan worden aangemerkt.

Deel deze pagina: