Zelfstandige Ondernemers willen regie over eigen geld

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland
Jetta Klijnsma
Jetta Klijnsma

Stichting ZZP Nederland tegen pensioenverplichting Klijnsma

In haar “afscheidsinterview” op 8 juli in FD riep staatssecretaris Jetta Klijnsma het volgende kabinet op om verplichte pensioendeelname in te stellen voor zelfstandige ondernemers. Stichting ZZP Nederland wijst dit af, omdat opgelegde verplichtingen het vrije ondernemerschap belemmeren, maar vooral omdat zelfstandigen zelf de regie willen houden over hun eigen geld. Voorzitter Maarten Post: “Zelfstandige ondernemers hebben naast de oudedagsvoorziening ook te maken met andere toekomstige inkomensrisico’s en hebben daarom meer belang bij de opbouw van een eigen buffer voor toekomstige inkomensterugval.”

Bewustzijn

Uit recent onderzoek van TNO/CBS blijkt eens temeer, dat zelfstandigen zich op eigen wijze willen indekken tegen mogelijke inkomensrisico’s in de toekomst. Slechts 25 % van de ondervraagde zzp’ers geeft aan helemaal niets te hebben geregeld voor later. “Dat heeft te maken met het ontbreken van pensioenbewustzijn (ver van mijn bed) en uitstelgedrag, want pensioen wordt ook nog eens als te ingewikkeld ervaren”, constateerde directeur Frank Alfrink al eerder. Het merendeel heeft op eigen wijze iets geregeld of heeft voorheen als werknemer pensioenrechten opgebouwd.

Eigen inzicht

Uit achterbanonderzoek van ZZP Nederland is gebleken, dat er behoefte bestaat om een eigen buffer op te kunnen bouwen, die men naar eigen inzicht kan gebruiken voor toekomstige inkomensterugval en investeringen om het voortbestaan van het bedrijf te waarborgen. Dat kan gaan om noodzakelijke scholing, het tijdelijk ontbreken van opdrachten, ziekteperioden en een oudedagsvoorziening.

Stichting ZZP Nederland heeft met andere zelfstandigenorganisaties een dergelijk voorstel gelanceerd en ingebracht in de kabinetsformatie. “Zelfstandigen moeten de mogelijkheid krijgen om een eigen potje op te bouwen voor onvoorziene omstandigheden en de oude dag en daarbij niet gehinderd worden door jaarlijkse vermogensrendementsheffing, want dan loopt het potje langzaam maar zeker leeg” aldus Maarten Post.

Deel deze pagina: