Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd

Politiek
Stichting ZZP Nederland
Tolken krijgen via eenzijdige raamovereenkomsten onaanvaardbare voorstellen voorgeschoteld
Tolken krijgen via eenzijdige raamovereenkomsten onaanvaardbare voorstellen voorgeschoteld

Beëdigde tolken, die opdrachten uitvoeren voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, kunnen hun diensten uitsluitend verlenen via enkele commerciële bemiddelingsbureaus. Dat is door dit ministerie zo georganiseerd. Deze tolken worden nu geconfronteerd met eenzijdig opgestelde “raamovereenkomsten”, die onaanvaardbare voorwaarden bevatten. Zij worden verplicht om te tekenen bij het kruisje. Niet ondertekenen betekent uitsluiting van opdrachten.

Onaanvaardbaar

Stichting ZZP Nederland heeft samen met andere organisaties in december een brief gezonden aan minister F. Grapperhaus om hem te wijzen op deze dreigende situatie en te voorkomen, dat zelfstandige tolken met deze situatie zouden worden geconfronteerd. De minister heeft ervoor gekozen om niet te reageren op deze brief. Zijn ambtenaren zijn gewoon doorgegaan met het organiseren van een voor de tolken onaanvaardbare situatie, waarin zij nu dreigen te worden klemgezet. Deze tolken hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in rechtszaken, politieverhoren en asielprocedures. Het ministerie heeft deze dienstverlening uitbesteed aan enkele commerciële bemiddelingsbureaus, die nu de tolken met dit soort contracten in een afhankelijke positie plaatsen.  “Deze situatie vormt een bedreiging voor de kwaliteit van dit zo belangrijke tolkenwerk.”, zegt voorzitter Maarten Post.

Eenzijdig

Deze zogenaamde raamovereenkomsten bevatten allerlei eenzijdig opgelegde voorwaarden, die voor zelfstandige ondernemers onacceptabel zijn. Een aantal tolken heeft inmiddels tegen hun wil in getekend, omdat ze anders worden uitgesloten van opdrachten. Anderen maken zich ernstig zorgen over de komende periode, maar willen zich als ondernemer niet in een dergelijke afhankelijke positie laten dringen.

Deze situatie vormt een bedreiging voor de kwaliteit van dit zo belangrijke tolkenwerk.

Brief

Stichting ZZP Nederland heeft in een brief aan een van deze commerciële bemiddelingsbureaus laten weten deze handelwijze scherp te veroordelen. “Dit is een onverteerbare situatie, die zo snel mogelijk ten einde moet komen”, zegt Post. Tolken die dezelfde mening zijn toegedaan en zich zorgen maken over deze situatie, kunnen zich hieronder aanmelden dan zal Stichting ZZP Nederland je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Zelfstandige tolken ontwikkelingen

Wil je dat ZZP Nederland ook jou vertegenwoordigt?

Deel deze pagina: