Nieuws

Zelfstandigen bouwen wel degelijk pensioen op, maar benutten belastingvoordeel te weinig.

Uit onderzoek (pdf) van Motivaction; Oudedagsvoorziening; wat wil de zzp’er zelf? in opdracht van stichting ZZP Nederland en PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers), blijkt, dat het merendeel van de zzp’ers zelf een eigen reserve aanlegt voor de oude dag. Ze doen dat op een manier, die past bij het ondernemerschap: individueel, flexibel en met behoud van zeggenschap over het eigen vermogen. “Daarmee is voor eens en voor altijd duidelijk, dat de discussie over verplichte deelname aan pensioenfondsen op niets is gebaseerd”, zegt voorzitter Maarten Post van stichting ZZP Nederland. “ Zelfstandigen regelen zelf hun eigen zaken, ook een aanvullend inkomen voor de oude dag.”

Uit het onderzoek blijkt, dat zeggenschap over het eigen vermogen belangrijk wordt gevonden. Ondernemers willen zoveel mogelijk regie houden over hun eigen geld, omdat het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar mag komen. Door het meestal wisselend inkomen is flexibele inleg noodzakelijk in plaats van een rigide premieplicht. Daarnaast is flexibiliteit in de uitkeringsfase belangrijk. Zelfstandigen willen keuzevrijheid in uitkeringsdatum en uitkeringsduur. Tegelijkertijd heeft men wel oog voor collectief beleggen en collectief kosten delen, dat beperkt de kosten en verhoogt het rendement. Het opgebouwde vermogen moet bij overlijden in zijn geheel ten goede komen aan de nabestaanden. Men ziet kansen in een mogelijke combinatie van pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. “ Nu we weten, hoe zelfstandigen er zelf over denken, moeten we werken aan de verdere ontwikkeling van passende regelingen in de derde pijler”, zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO.

Voorlichting fiscale voordelen pensioenopbouw

Uit het onderzoek komt eveneens naar voren, dat veel zelfstandigen vermogen opbouwen via een spaarrekening in box 3. Daardoor missen ze het fiscale voordeel waar ze recht op hebben. Zelfstandigen zouden hierover meer en beter moeten worden voorgelicht. De zzp-organisaties roepen minister Koolmees op om daarin het voortouw te nemen. Op die manier kan de pensioenopbouw van zzp’ers nog verder omhoog.

ZZP Nederland en PZO starten samen met andere betrokken organisaties een voorlichtingscampagne onder zzp’ers over de mogelijkheden van de fiscale voordelen bij pensioenopbouw. Maatschappelijke organisaties, zoals het Nibud en Wijzer in geldzaken, zullen ook in hun voorlichting wijzen op de fiscale voordelen van pensioenopbouw. De informatie over de belastingvoordelen van pensioenopbouw is te vinden op https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/hoe-werkt-pensioen-voor-zelfstandigen

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 29 november 2018