Zelfstandigen zonder inkomen door foute regelgeving

Politiek
ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland wil nu snel een oplossing.

Samen met enkele andere organisaties heeft ZZP Nederland op 7 december 2016 een brandbrief (download PDF) naar Den Haag gestuurd. Op 8 december was het DBA-debat in de Tweede Kamer over de bizarre situatie die het gevolg is van de uitvoering van de Wet DBA. Meer dan 50.000 zelfstandigen zitten nu zonder opdracht en lijden daardoor inkomensverlies. Na 1 januari zal dit aantal stijgen doordat veel contracten niet worden verlengd: opdrachtgevers hebben nog steeds geen rechtszekerheid over contracten met zzp’ers.

In de afgelopen periode heeft Stichting ZZP Nederland, nadat de wet DBA niet bleek te werken, onafgebroken gewezen op deze ontwikkeling en de politiek gebrek aan gevoel voor urgentie verweten.” Nu men in Den Haag eindelijk in beweging is gekomen, is het zaak om ook snel maatregelen te treffen”, zegt voorzitter Maarten Post.

Stichting ZZP Nederland bepleit een eigen rechtspositie voor zelfstandigen, zodat zij niet langer als een soort van flexwerker kunnen worden beschouwd, maar als onafhankelijk ondernemer. “ Dat heeft tijd nodig en voor de tussentijd is het dringend nodig om op eenvoudige wijze te laten zien dat je ondernemer bent”, zegt Post. Toepassing van de al bekende Ondernemerscheck bij de belastingdienst is eenvoudig en snel te realiseren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn daardoor volledig gevrijwaard  van loonheffing en premies.  Opdrachtgevers zullen daar rechtszekerheid aan ontlenen en weer contracten afsluiten met zelfstandigen.

Tijdens het politieke debat morgenmiddag in de Tweede Kamer moeten er besluiten worden genomen. Voor de korte termijn een noodoplossing, die direct in werking moet worden gesteld, zodat zelfstandigen weer opdrachten kunnen krijgen. Voor de lange termijn de structurele oplossing van een eigen rechtspositie voor zelfstandig Ondernemers (download).

Documenten

  1.  
    Download (294 kB)

    PDF-bestand

  2.  
    Download (244 kB)

Deel deze pagina: