Zorgverzekering 2008: Veel belangstelling voor ZZP Collectief

ZZP Nederland
Zorgverzekering 2008: Veel belangstelling voor ZZP Collectief
Naar verwachting zullen dit jaar meer mensen gebruik gaan maken van een collectieve basisverzekering. Ook het collectief dat ZZP Nederland biedt staat volop in de belangstelling. Inmiddels zijn de nieuwe premies bekend. ZZP Nederland werkt samen met Menzis Zorgverzekeringen.

Aangeslotenen bij ZZP Nederland ontvangen een korting van 60 Euro per jaar en 9% korting op de aanvullende verzekeringen. Deze korting geldt niet alleen voor de aangeslotene, maar ook voor zijn partner en kinderen. De premies die u betaald zijn dezelfde die andere grote collectieven berekenen. Het verschil is alleen dat u bij ZZP Nederland al aangesloten bent voor 15 Euro per jaar, bij een vakbond zoals FNV en CNV betaalt u al snel 180 Euro per jaar.

Eigen risico basisverzekering 2008
De nieuwe basisverzekering 2008 zal per saldo duurder uitkomen dan in 2007. De no-claimregeling wordt vervangen door een eigen risico van 150 Euro voor mensen van 18 jaar en ouder. Een consult aan de huisarts en tandarts vallen niet onder het eigen risico.

Opzeggen huidige basisverzekering eenvoudig
Indien u wilt veranderen van verzekeraar dan dient u voor 31 december uw huidige polis op te zeggen. Besluit u om te veranderen dan kan uw nieuwe verzekeraar er voor zorgen dat uw huidige polis wordt beëindigd.
Meer info over het collectief van Menzis en ZZP Nederland vindt u hier

Deel deze pagina: