Nieuws

ZZP Nederland betrokken bij uitwerking AOV voor zelfstandigen

Conform de opdracht van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Stichting van de Arbeid, zullen binnenkort de gesprekken starten over de uitwerking van een AOV voor zelfstandig ondernemers. De minister heeft daarbij aangegeven dat hij wil dat ook de belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers hun plek krijgen bij het overleg. Begin 2020 wil de minister een concreet voorstel ontvangen.

Basisvoorziening voor alle werkenden

De stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland, heeft de opdracht meegekregen om ook relevante organisaties van zelfstandige ondernemers bij het overleg te betrekken. Dus praten ZZP Nederland en PZO, de ondernemersorganisatie waarmee stichting ZZP Nederland gezamenlijk het Zelfstandigenforum vormt, mee. Ons uitgangspunt blijft uiteraard de realisatie van een publieke basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Gezamenlijk vertegenwoordigt het Zelfstandigenforum ongeveer 170.000 zelfstandigen, oftewel bijna 1 op de 4 zelfstandigen. 

Achtergrond

Voor de zomer hebben sociale partners een pensioenakkoord gesloten, waarvan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen een onderdeel was. Stichting ZZP Nederland is het totaal oneens met het feit dat sociale partners een akkoord hebben gesloten over zelfstandigen, waarbij zelfstandigen zelf niets is gevraagd. 

Bij de invulling van de maatregelen zouden zelfstandigenorganisaties betrokken worden en dat is nu het geval. Inmiddels heeft de minister de Stichting van de Arbeid gevraagd om begin 2020 met een voorstel te komen of, en op welke wijze, een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen realiseerbaar is.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 27 september 2019