ZZP Nederland: brief Rutte en Samsom over zelfstandigenaftrek

ZZP Nederland - Zelfstandigen Bouw

Alarmbel ZZP Nederland aan Rutte en Samsom om zelfstandigenaftrek te behouden

Stichting ZZP Nederland heeft in samenwerking met Zelfstandigen Bouw namens 35.000 zelfstandigen een brief gestuurd naar de formateurs Rutte en Samson. Onderwerp van de brief is het belastingplan van de commissie Van Dijkhuizen waarin sprake is van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek.

De brief, die ook verstuurd is aan alle Tweede Kamerleden, rapporteert de zorgen die beide zelfstandigenorganisaties zich maken over de desastreuse gevolgen van het afschaffen van de aftrekposten. Zoals gemeld zorgt het afschaffen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek voor een netto lastenverhoging van € 300,- per maand. Voor kleine zelfstandigen kan dit wel eens het definitieve einde betekenen. Veel van deze mensen zoals winkeliers, handwerklieden etc. hebben nu al de grootste moeite om te overleven in deze crisistijd.

Overheid moet hand in eigen boezem steken

De overheid heeft jarenlang het zelfstandig ondernemen gestimuleerd waarbij de toekomst als ZZP’er erg rooskleurig voorgesteld werd door het recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Velen gingen hierdoor voor eigen rekening en risico aan de slag tegen een tarief dat per saldo zeker niet hoger ligt dan hun bestaande uitkering. Met name ZZP’ers hebben een deel van de (verborgen) werkloosheid opgevangen door als zelfstandige in hun inkomen te voorzien in plaats van de veiligheid van een uitkering te behouden.

Eerst stimuleren, dan afstraffen?

Nu de toestroom van ZZP’ers grootse vormen aanneemt kan het toch niet zo zijn dat hieraan een halt moet worden geroepen door aftrekposten te schrappen om de staatskas aan te vullen? Dat lijkt op een uitgangspunt van een verborgen agenda.  Eerst stimuleren en daarna afstraffen zal ongetwijfeld leiden tot een financieel- en emotioneel drama voor veel zelfstandigen. Bovendien voorzien wij, door de dreigende financiële problemen, een forse toename op de Wet werk en bijstand. Dat kan Nederland zich niet veroorloven.

Download:| brief aan Rutte en Samsom |

Als u dit een belangrijk onderwerp vindt geef dan een retweet op Twitter of een like op Facebook!

Deel deze pagina: