Nieuws

ZZP Nederland eist in Radar wetshandhaving voor acquisitiefraude

Bij ZZP Nederland komen veel klachten binnen van ondernemers die op agressieve wijze benaderd worden door tussenpersonen die zakelijke energiecontracten proberen te verkopen. Deze vorm van acquisitiefraude is ook bij het tv-programma Radar niet onopgemerkt gebleven. Zij hebben op 22-10-2018 om 20.30 uur op NPO 1 hier een reportage over uitgezonden. In deze reportage pleit Stichting ZZP Nederland voor strengere handhaving van de huidige wetgeving en verandering van de functies van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Leugens

De kleine ondernemers onder wie veel zzp’ers worden telefonisch benaderd met een aanbod waardoor men veel kosten zou kunnen besparen. Na het telefoongesprek zit men opeens vast aan een contract voor 5 jaar wat bovendien niet zo voordelig blijkt te zijn. Voor deze ondernemers was niet duidelijk dat ze een contract aangingen. De benaderingswijze wordt erg dwingend en onduidelijk ervaren. Er zijn ook ervaringen bekend waarbij wordt gezegd dat bij dezelfde energie maatschappij wordt gebleven, maar er toch flink te  besparen valt, achteraf blijkt dat toch een energiecontract bij andere leveranciers is aangegaan. Het contract ontbinden gaat lastig omdat er  geen consumentenrecht geldt voor deze ondernemers.

Noodzakelijk

Ondernemers worden misleid door valse voorstellingen van zaken te geven en in sommige gevallen de waarheid niet te vertellen. ZZP Nederland probeert haar achterban al jaren zo goed mogelijk voor te lichten over acquisitiefraude, en heeft meerdere malen bij de politiek aan de bel getrokken. Er is in 2016 nog wel een wet Acquisitiefraude aangenomen, waardoor acquisitiefraude strafbaar is gesteld. Kennelijk schrikt de huidige wetgeving, en dan met name de controle er op, de fraudeurs niet af. Stichting ZZP Nederland wil dan ook dat de overheid meer werk gaat maken van de controle en bestraffing van acquisitiefraudeurs.

Het feit dat in de wet is opgenomen dat het Handelsregister openbaar moet zijn en hierdoor belangrijke gegevens zoals adressen en telefoonnummers voor een ieder zichtbaar zijn, helpt de fraudeurs natuurlijk enorm. Dat de KvK hun begroting mede moet financieren door bulkverkoop  van adressen bevordert de problematiek alleen maar. Het is begrijpelijk dat een ondernemer in het Handelsregister kan zien met wie hij te maken heeft, wie mag tekenen namens het bedrijf en of er misschien sprake is van een faillissement. Dit geeft zekerheid bij het zakendoen. Maar telefoonnummers en e-mailadressen, die de fraudeurs het meeste helpen, zijn hiervoor niet noodzakelijk. Het Handelsregister zou zich kunnen beperken tot de noodzakelijke informatie.

Stichting ZZP Nederland heeft over de bulkverkoop vragen gesteld aan Autoriteit persoonsgegevens. Want is het verstrekken van deze informatie niet in strijd met de AVG? Helaas hebben we hier nog geen uitsluitsel over.

Wijziging en handhaving

De KvK valt niets kwalijk te nemen, maar de wetgeving moet op de schop. Voorzitter Maarten Post; “Het kan toch niet zo zijn dat de overheid zzp’ers verplicht zeer zorgvuldig te zijn met klantenbestanden terwijl de overheid zelf wel de KvK verplicht om persoonsgegevens te openbaren.”

Daarom roept Stichting ZZP Nederland op om de opdracht van de KvK inzake het beheer van het Handelsregister te veranderen. Zorg dat openbaarheid van het handelsregister anders geregeld wordt. Niet alle gegevens hoeven bekend te zijn om te verifiëren of iemand is ingeschreven in het Handelsregister en men dus met een bedrijf te maken heeft. Samen met een strakkere handhaving van de Wet Acquisitiefraude moeten fraudeurs kunnen worden gestopt.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 22 oktober 2018