ZZP Nederland pleit voor vereenvoudiging fiscale voorzieningen zzp’ers

Politiek
Stichting ZZP Nederland
Vrijstelling btw-aangifte wordt geopperd
Vrijstelling btw-aangifte wordt geopperd

Kabinet plakt pleisters met huidige wetsvoorstellen

Op 5 november 2018 was het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daar werden de wetsvoorstellen besproken die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen. Stichting ZZP Nederland heeft samen met PZO een brief (pdf) naar de vaste commissie gestuurd om een aantal punten onder de aandacht te brengen. Door de huidige voorstellen wordt ondernemerschap ontmoedigd en groei van ondernemers belemmerd.

Effecten wetsvoorstellen

In de brief wordt gesteld dat het achterliggende motief om zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling te verlagen, namelijk om de belasting- en premiedruk van werknemers en ondernemers dichter bij elkaar te brengen, niet overtuigt. Met deze maatregelen bereikt het kabinet dat succesvolle ondernemers met een winst vanaf ongeveer €75.000 er op achteruitgaan terwijl een andere doelstelling van het Belastingplan 2019 juist is dat iedereen er op vooruit gaat. Het lijkt erop dat het kabinet door deze maatregelen succesvol ondernemerschap ontmoedigt en groei van ondernemingen belemmert.

Daarnaast wordt in de brief gewaarschuwd dat de voorgenomen verandering van de kleine ondernemersregeling oneerlijke concurrentie in de hand zal werken voor ondernemers die met consumenten werken. Immers, door tot een bepaalde omzet een keuze in te voeren of wel of niet btw wordt gevraagd, kunnen ondernemers met een lagere omzet kiezen om geen btw op te voeren en zo goedkoper zijn voor consumenten dan ondernemers die wel btw moeten berekenen.

Overgangsregeling

Voor de ondernemers die nu van de kleine ondernemersregeling gebruik maken, levert het een financieel voordeel op. Niet alleen in de verlichting van administratieve verplichtingen maar ook in geld. Dit laatste voordeel raken ze kwijt op het moment dat de nieuwe regeling intreedt, terwijl ze van dit financiële voordeel wel deels afhankelijk zijn voor wat betreft hun inkomen. Voor deze ondernemers is dan ook een overgangsregeling gewenst, om het financiële nadeel te compenseren.

Deel deze pagina: