ZZP Nederland vraagt minister ZZP jacht te stoppen

Overleg Tweede kamer 23 april: ZZP zorg en afgifte VAR

Sinds oktober 2013 lijkt de overheid een strijd aan te gaan tegen ZZP'ers, waarbij het lijkt alsof de overheid het aantal ZZP'ers wil terugdringen op oneigenlijke gronden. In eerste aanleg is gestart met ZZP'ers in de zorg, maar het terrein heeft zich al uitgebreid naar ZZP'ers in het onderwijs en andere sectoren zullen ongetwijfeld volgen. Stichting ZZP Nederland stuurt bewindslieden een brief met de vraag om opschorting en biedt oplossingen aan.

Kranten, tijdschriften, radio en het tv programma Tros Radar hebben inmiddels volop aandacht gegeven aan de problematiek. Hierdoor is veel tumult ontstaan over het feit dat zelfstandigen eenzijdig worden uitgesloten en nu zonder inkomen moeten zien te overleven. Dit heeft er toe geleid dat leden van de Tweede Kamer veel vragen hebben gesteld aan de betrokken bewindslieden. De vragen zijn na lange tijd beantwoord maar absoluut niet tot tevredenheid van de Kamerleden, er is ook geen oplossing aangedragen door de bewindslieden.

Algemeen overleg Tweede Kamer

Woensdag 23 april* vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over de vele Kamervragen die gesteld zijn over de verstrekking van de VAR voor ZZP'ers. Stichting ZZP Nederland, de grootste belangenbehartiger van ZZP'ers, zet zich al maanden volop in om het voortbestaan van ZZP'ers in de zorgsector te behouden. Inmiddels zijn er ter voorbereiding van dit overleg al diverse acties ondernomen. Zo hebben we gesprekken gevoerd met Kamerleden van PvdA, CDA, VVD en D66 met het verzoek zich in te zetten voor de 800.000 ZZP’ers.

Brieven aan bewindslieden

Vanuit Stichting ZZP Nederland hebben we op 15 april brieven gestuurd naar minister Asscher van SZW, staatssecretaris Wiebes van Financiën en staatssecretaris van Rijn van VWS. In deze brief leggen we uit waarom we vinden dat er met spoed naar een oplossing gezocht moet worden om te voorkomen dat binnenkort duizenden ZZP'ers een aanspraak moeten doen op de bijstand. We hebben de bewindslieden verzocht om opschorting van de veranderde handhaving ten aanzien van de zelfstandigen en we hebben een oplossing aangeboden hoe zelfstandigen in de zorgsector wel kunnen blijven bestaan als zelfstandige. Onderaan vindt u een link naar deze brief en een link van de toelichting die we hebben gestuurd naar de betrokken Kamerleden.

Links: | brief aan bewindslieden | brief Kamerleden |

* De vergadering is van 18:00 - 21:00 in de Troelstrazaal, deze vergadering is openbaar en dus ook voor publiek toegankelijk.

 

Deel deze pagina: