ZZP Verkiezingsdebat hoopgevend voor zelfstandigen

Politiek
Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland blij met constructieve opstelling politiek

Den Haag-  Het ZZP Verkiezingsdebat, dat maandagavond  13 februari  2017 door ZZP Nederland samen met Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen is georganiseerd, is succesvol verlopen. Dat komt mede doordat de deelnemende politici gehoor gaven aan de oproep van voorzitter Maarten Post om nu eens niet de verschillen, maar juist naar de overeenkomsten te zoeken. De woordvoerders van VVD, D66, PvdA, CU, CDA en SP debatteerden over het Manifest “Zelfstandigen hebben de Toekomst” van de zelfstandigenorganisaties.  De voorzitter van vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers verklaarde desgevraagd, positief te staan tegenover het Manifest.

Foto; Kim Aukema
Foto; Kim Aukema

Eigen Baas

Over de keuzevrijheid voor het ondernemerschap was men het snel eens: de wetgever mag mensen niet dwingen om werknemer te zijn. De grote groep van bijna 1 miljoen echte zelfstandigen moet de ruimte krijgen om te ondernemen. Zij mogen geen last meer hebben van een maatregel als de wet DBA. Deze is bedoeld om schijnconstructies te bestrijden, waar slechts een kleine groep “zelfstandigen” bij betrokken is. Een simpele Zelfstandigenverklaring maakt modelcontracten overbodig.Volgens de Zelfstandigenorganisaties moet de overheid ex-werknemers, die in de crisisperiode noodgedwongen zzp’er zijn geworden en het niet hebben gered, de mogelijkheid bieden om weer als werknemer aan de slag te gaan. Ook hierover bestond in beginsel overeenstemming, al liepen de meningen over de te volgen werkwijze soms uiteen.

Oudedagsvoorziening

De Zelfstandigenorganisaties zijn van mening, dat zelfstandigen zelf bepalen hoe ze hun pensioen regelen en zijn tegen verplichte pensioendeelname. De meeste woordvoerders waren het daarmee eens. Hoewel men het belang van de oudedagsvoorziening ondersteunde, was er toch meer de neiging om een verplichting achterwege te laten en de verleiding voorop te stellen.

Inkomen bij Arbeidsongeschiktheid

In het Manifest wordt gewezen op de gewenste kenmerken voor een AOV: vrijwillige deelname, acceptatie zonder uitsluitingen, betaalbaar en uitkeringsduur tot aan de AOW-leeftijd. Alle partijen erkenden de noodzaak van een voorziening, maar de meningen over de vormgeving daarvan liepen uiteen. Zelfstandigen zijn in het algemeen wars van verplichtingen en een opting out zal dan ook noodzakelijk zijn voor het draagvlak.

De Zelfstandigenrekening

Het voorstel in het Manifest voor fiscaal vriendelijke opbouw van een reserve voor inkomensrisico’s werd door de meeste partijen met enige reserve ontvangen. Volgens de Zelfstandigenorganisaties wil hun achterban wel een reservepot aanleggen voor later, maar dan wel in eigen beheer. Het vertrouwen in instanties en financiële producten is afgenomen. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt en in een later stadium voorgelegd aan de politiek.

Vervolg

Na de achterbanraadpleging en een bijeenkomst met zzp’ers om de thema’s verder uit te diepen kwam het ZZP Verkiezingsdebat 2017. Dit heeft ook weer nieuwe inzichten opgeleverd die worden gebruikt tijdens de expertmeeting met stakeholders (andere belangenorganisaties /verzekeraars/overheid etc). Alles wat deze expertmeeting oplevert wordt ook weer doorgevoerd in het Manifest, waarna het Manifest aan de politieke partijen zal worden aangeboden. Dit alles met als doelstelling om in het uiteindelijk regeerakkoord ondernemerschap opgenomen te zien staan.

Van het ZZP Verkiezingsdebat wordt een videoverslag gemaakt van ongeveer 20 minuten met de belangrijkste momenten. Deze video zal worden verspreid via de websites van Stichting ZZP Nederland, MKB Belangen en Zelfstandigen Bouw. 

Deel deze pagina: