Nieuws

ZZP-voorstellen van tafel, Webmodule moet beter

Politieke steun voor vertegenwoordiging zelfstandigen in de polder

In het ZZP-debat d.d. 17 juni erkent ook de Tweede Kamer, dat de voorgestelde zzp-maatregelen ondoelmatig, onuitvoerbaar en niet te handhaven zijn. Daarmee zijn het Minimumtarief en de Zelfstandigenverklaring definitief van tafel. ZZP Nederland vindt, dat het kabinet, vooral in deze moeilijke tijd, zelfstandigen niet moet beperken en belasten met onnodige wetgeving zonder draagvlak. Het is juist nu noodzakelijk om zelfstandigen te ondersteunen in hun ondernemerschap.

Webmodule

Stichting ZZP Nederland heeft al eerder vastgesteld, dat de voorgestelde Webmodule in deze vorm niet onderscheidend kan werken in het signaleren van schijnconstructies. "Deze Webmodule geeft een indicatie van werknemerschap en niet van ondernemerschap. Een puntentoekenning op basis van betwistbare kenmerken van een dienstbetrekking maakt de uitkomst zelfs manipuleerbaar. Op deze manier kan de Webmodule fungeren als een schuif voor meer of minder zzp’ers”, zegt voorzitter Maarten Post, “Dat was ook bij de eerdere BGL het geval”. Wij verwijzen hiervoor ook naar het artikel “De Webmodule ontrafeld” op Zipconomy.nl.

Betrokkenheid van zelfstandigenorganisaties

ZZP Nederland vindt, met de Tweede Kamer, dat schijnconstructies moeten worden bestreden, maar niet met generieke maatregelen waar zelfstandige ondernemers last van hebben. Sectorale afspraken kunnen wellicht  tot werkbare oplossingen leiden, maar wel met betrokkenheid van zelfstandigenorganisaties.

De oproep van ZZP Nederland en PZO om een formele positie van de zelfstandigenorganisaties in het maatschappelijk overleg te realiseren als “de stem van zelfstandigen in de polder”, wordt door de Tweede Kamer ondersteund. Minister Koolmees heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met de voorzitter van de SER.

Stichting ZZP Nederland werkt actief samen met andere zelfstandigenorganisaties om op eensluidende wijze de belangen van zelfstandige ondernemers te behartigen. “Dat is in de komende discussie over een moderne arbeidsmarkt echt nodig”, aldus voorzitter Post.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 18 juni 2020